Ashiq c s

@ashiq_kuttu

  • 3 Posts
  • 412 Followers
#thrissurkaran Isn't lovely all alone Heart made of glasses My mind of stone ūüϨfrndz are the family we chooseūüí™ūüí™ ūüŹćaddicted to travelūü§© ūüė™nocturnal being‚ŹĪ
 #YAMAHA  #R15V3  #R15V3INDONESIA  #R15V3INDIA  #R15V3FANS  #BIKELIFE  #BIKES  #YAMAHAR15  #SUPERBIKE  #SPORTSBIKE  #SUPERBIKES  #R15_HO  #R15FANS  #NITHITRENDY  #R15HOLIC  #SPORTSBIKES  #BIKE  #BIKEROFMSTAGRAM  #KTM  #BIKERLIFE  #BIKERSOFMDIA  #YAMAHAR15V3  #BIKESOFLNSTAGRAM  #BIKERSOFLNSTAGRAM  #BIKESTAGRAM  #YAMAHAMOTOGP  #GOPROIN  #RC200  #RC390  #INSTAGRAM

#yamaha  #R15V3  #R15V3INDONESIA  #R15V3INDIA  #R15V3FANS  #bikelife  #bikes  #YAMAHAR15  #superbike  #sportsbike  #superbikes  #R15_HO  #R15FANS  #NITHITRENDY  #R15HOLIC  #SPORTSBIKES  #bike  #BIKEROFMSTAGRAM  #ktm  #bikerlife  #BIKERSOFMDIA  #YAMAHAR15V3  #BIKESOFLNSTAGRAM  #BIKERSOFLNSTAGRAM  #bikestagram  #YAMAHAMOTOGP  #GOPROIN  #rc200  #RC390  #instagram

145
12
6 months ago

147
22
8 months ago
High tides and good vibes

High tides and good vibes

160
23
11 months ago