Call me: Hangggg

@musthave.clo.ord

 • 157 Posts
 • 267 Followers
ORD TRUNG - HÀN - NHẬT ⚠️ Ord từ 10-14 ngày 🎟 Nhận tìm đồ qua hình ảnh ✍🏻Shop rep dr nhanh hơn crush 🧗‍♂️Ship toàn quốc 🕸 My son @wtharw.clo.ord
Nhấn vào hashtag #wtharw để em được nhiều quần áo xinh hơn nữa nhé 😉

Nhấn vào hashtag #wtharw để em được nhiều quần áo xinh hơn nữa nhé 😉

1
0
16 days ago
Phụ kiện độc lạ nhà eimmm ✨✨

Price 99.000

Phụ kiện độc lạ nhà eimmm ✨✨ Price 99.000

1
0
17 days ago
Sưu tầm các phụ kiện có dáng " lạ " là trải nghiệm gì 🥲

Price 99.000

Sưu tầm các phụ kiện có dáng " lạ " là trải nghiệm gì 🥲 Price 99.000

1
0
17 days ago
Eo ui nay nhiều phụ kiện xinh toáaaa

Price 99.000

Eo ui nay nhiều phụ kiện xinh toáaaa Price 99.000

2
0
17 days ago
Hình như bên ý đang chuộng sắc xanh hay sao í 🙄
 
Discount all items 10% ✨

‼Hàng về sau 10-14 ngày sau khi đặt hàng
‼ Khách hàng lần đầu ord vui lòng chuyển khoản trước từ 30-50% price tag 🏧
‼ Sau khi đặt hàng vui lòng không đổi ý hoặc huỷ đơn
‼️ Thời gian có thể thay đổi tuỳ vào thời tiết và dịch bệnh
‼️ NHẬN TÌM ĐỒ QUA ẢNH

 #musthave #ordertaobao #orderquangchau  #orderkorea #orderjafra #cool #basic #clothes #closet #blazer #skirt #pants #beijing #denim  #followme #followforfollowback  #instagram #shopping #onlineshopping #must #have #trending #items #foody #wtharw #jacket #foryou

Hình như bên ý đang chuộng sắc xanh hay sao í 🙄 Discount all items 10% ✨ ‼Hàng về sau 10-14 ngày sau khi đặt hàng ‼ Khách hàng lần đầu ord vui lòng chuyển khoản trước từ 30-50% price tag 🏧 ‼ Sau khi đặt hàng vui lòng không đổi ý hoặc huỷ đơn ‼️ Thời gian có thể thay đổi tuỳ vào thời tiết và dịch bệnh ‼️ NHẬN TÌM ĐỒ QUA ẢNH #musthave #ordertaobao #orderquangchau #orderkorea #orderjafra #cool #basic #clothes #closet #blazer #skirt #pants #beijing #denim #FollowMe #followforfollowback #instagram #shopping #onlineshopping #must #have #Trending #items #foody #wtharw #jacket #foryou

2
0
17 days ago
Có ai mê đắm mấy em da PU này như ad không 🤧

Price 190.000
Size 14*24 
Colour: black&brown
 
Discount all items 10% ✨

‼Hàng về sau 10-14 ngày sau khi đặt hàng
‼ Khách hàng lần đầu ord vui lòng chuyển khoản trước từ 30-50% price tag 🏧
‼ Sau khi đặt hàng vui lòng không đổi ý hoặc huỷ đơn
‼️ Thời gian có thể thay đổi tuỳ vào thời tiết và dịch bệnh
‼️ NHẬN TÌM ĐỒ QUA ẢNH

 #musthave #ordertaobao #orderquangchau  #orderkorea #orderjafra #cool #basic #clothes #closet #blazer #skirt #pants #beijing #denim  #followme #followforfollowback  #instagram #shopping #onlineshopping #must #have #trending #items #foody #wtharw #jacket #foryou

Có ai mê đắm mấy em da PU này như ad không 🤧 Price 190.000 Size 14*24 Colour: black&brown Discount all items 10% ✨ ‼Hàng về sau 10-14 ngày sau khi đặt hàng ‼ Khách hàng lần đầu ord vui lòng chuyển khoản trước từ 30-50% price tag 🏧 ‼ Sau khi đặt hàng vui lòng không đổi ý hoặc huỷ đơn ‼️ Thời gian có thể thay đổi tuỳ vào thời tiết và dịch bệnh ‼️ NHẬN TÌM ĐỒ QUA ẢNH #musthave #ordertaobao #orderquangchau #orderkorea #orderjafra #cool #basic #clothes #closet #blazer #skirt #pants #beijing #denim #FollowMe #followforfollowback #instagram #shopping #onlineshopping #must #have #Trending #items #foody #wtharw #jacket #foryou

3
0
17 days ago
Đa dạng mẫu mã và kiểu dáng luôn 🤤

Price 180.000 ~ 320.000
Size S/M/L
 
Discount all items 10% ✨

‼Hàng về sau 10-14 ngày sau khi đặt hàng
‼ Khách hàng lần đầu ord vui lòng chuyển khoản trước từ 30-50% price tag 🏧
‼ Sau khi đặt hàng vui lòng không đổi ý hoặc huỷ đơn
‼️ Thời gian có thể thay đổi tuỳ vào thời tiết và dịch bệnh
‼️ NHẬN TÌM ĐỒ QUA ẢNH

 #musthave #ordertaobao #orderquangchau  #orderkorea #orderjafra #cool #basic #clothes #closet #blazer #skirt #pants #beijing #denim  #followme #followforfollowback  #instagram #shopping #onlineshopping #must #have #trending #items #foody #wtharw #jacket #foryou

Đa dạng mẫu mã và kiểu dáng luôn 🤤 Price 180.000 ~ 320.000 Size S/M/L Discount all items 10% ✨ ‼Hàng về sau 10-14 ngày sau khi đặt hàng ‼ Khách hàng lần đầu ord vui lòng chuyển khoản trước từ 30-50% price tag 🏧 ‼ Sau khi đặt hàng vui lòng không đổi ý hoặc huỷ đơn ‼️ Thời gian có thể thay đổi tuỳ vào thời tiết và dịch bệnh ‼️ NHẬN TÌM ĐỒ QUA ẢNH #musthave #ordertaobao #orderquangchau #orderkorea #orderjafra #cool #basic #clothes #closet #blazer #skirt #pants #beijing #denim #FollowMe #followforfollowback #instagram #shopping #onlineshopping #must #have #Trending #items #foody #wtharw #jacket #foryou

3
0
17 days ago
Khoác 170.000
Váy 260.000
Size S/M/L/XL

Sẽ có ưu đãi khi order theo set nhé 😘

‼Hàng về sau 10-14 ngày sau khi đặt hàng
‼ Khách hàng lần đầu ord vui lòng chuyển khoản trước từ 30-50% price tag 🏧
‼ Sau khi đặt hàng vui lòng không đổi ý hoặc huỷ đơn
‼️ Thời gian có thể thay đổi tuỳ vào thời tiết và dịch bệnh
‼️ NHẬN TÌM ĐỒ QUA ẢNH

 #musthave #ordertaobao #orderquangchau  #orderkorea #orderjafra #cool #basic #clothes #closet #blazer #skirt #pants #beijing #denim  #followme #followforfollowback  #instagram #shopping #onlineshopping #must #have #trending #items #foody #wtharw #jacket #foryou

Khoác 170.000 Váy 260.000 Size S/M/L/XL Sẽ có ưu đãi khi order theo set nhé 😘 ‼Hàng về sau 10-14 ngày sau khi đặt hàng ‼ Khách hàng lần đầu ord vui lòng chuyển khoản trước từ 30-50% price tag 🏧 ‼ Sau khi đặt hàng vui lòng không đổi ý hoặc huỷ đơn ‼️ Thời gian có thể thay đổi tuỳ vào thời tiết và dịch bệnh ‼️ NHẬN TÌM ĐỒ QUA ẢNH #musthave #ordertaobao #orderquangchau #orderkorea #orderjafra #cool #basic #clothes #closet #blazer #skirt #pants #beijing #denim #FollowMe #followforfollowback #instagram #shopping #onlineshopping #must #have #Trending #items #foody #wtharw #jacket #foryou

2
0
17 days ago
Thui hong biết nói gì, xinh quá chừng 🥲

Price 345.000
Size M - 4XL 

‼Hàng về sau 10-14 ngày sau khi đặt hàng
‼ Khách hàng lần đầu ord vui lòng chuyển khoản trước từ 30-50% price tag 🏧
‼ Sau khi đặt hàng vui lòng không đổi ý hoặc huỷ đơn
‼️ Thời gian có thể thay đổi tuỳ vào thời tiết và dịch bệnh
‼️ NHẬN TÌM ĐỒ QUA ẢNH

 #musthave #ordertaobao #orderquangchau  #orderkorea #orderjafra #cool #basic #clothes #closet #blazer #skirt #pants #beijing #denim  #followme #followforfollowback  #instagram #shopping #onlineshopping #must #have #trending #items #foody #wtharw #jacket #foryou

Thui hong biết nói gì, xinh quá chừng 🥲 Price 345.000 Size M - 4XL ‼Hàng về sau 10-14 ngày sau khi đặt hàng ‼ Khách hàng lần đầu ord vui lòng chuyển khoản trước từ 30-50% price tag 🏧 ‼ Sau khi đặt hàng vui lòng không đổi ý hoặc huỷ đơn ‼️ Thời gian có thể thay đổi tuỳ vào thời tiết và dịch bệnh ‼️ NHẬN TÌM ĐỒ QUA ẢNH #musthave #ordertaobao #orderquangchau #orderkorea #orderjafra #cool #basic #clothes #closet #blazer #skirt #pants #beijing #denim #FollowMe #followforfollowback #instagram #shopping #onlineshopping #must #have #Trending #items #foody #wtharw #jacket #foryou

2
0
17 days ago
Price 310.000
Size S/M/L
 
Discount all items 10% ✨

‼Hàng về sau 10-14 ngày sau khi đặt hàng
‼ Khách hàng lần đầu ord vui lòng chuyển khoản trước từ 30-50% price tag 🏧
‼ Sau khi đặt hàng vui lòng không đổi ý hoặc huỷ đơn
‼️ Thời gian có thể thay đổi tuỳ vào thời tiết và dịch bệnh
‼️ NHẬN TÌM ĐỒ QUA ẢNH

 #musthave #ordertaobao #orderquangchau  #orderkorea #orderjafra #cool #basic #clothes #closet #blazer #skirt #pants #beijing #denim  #followme #followforfollowback  #instagram #shopping #onlineshopping #must #have #trending #items #foody #wtharw #jacket #foryou

Price 310.000 Size S/M/L Discount all items 10% ✨ ‼Hàng về sau 10-14 ngày sau khi đặt hàng ‼ Khách hàng lần đầu ord vui lòng chuyển khoản trước từ 30-50% price tag 🏧 ‼ Sau khi đặt hàng vui lòng không đổi ý hoặc huỷ đơn ‼️ Thời gian có thể thay đổi tuỳ vào thời tiết và dịch bệnh ‼️ NHẬN TÌM ĐỒ QUA ẢNH #musthave #ordertaobao #orderquangchau #orderkorea #orderjafra #cool #basic #clothes #closet #blazer #skirt #pants #beijing #denim #FollowMe #followforfollowback #instagram #shopping #onlineshopping #must #have #Trending #items #foody #wtharw #jacket #foryou

3
0
17 days ago
Phụ kiện đi kèm cho outfit chị em thêm đắt đỏ ✨

Price 99.000

Phụ kiện đi kèm cho outfit chị em thêm đắt đỏ ✨ Price 99.000

2
0
17 days ago
Phụ kiện ✨

Price 149.000

Phụ kiện ✨ Price 149.000

1
0
17 days ago