Phạm Quang Sơn

@pham.quang.son

 • 60 Posts
 • 292 Followers
Yolo Man! Thích Phượt. Chụp ảnh dạo Contact: 0369.07.00.77
1 chiếc lá chuối chụp từ  iphone XR
3 tháng ở quê và mình cảm thấy phải sống tích cực hơn với cái đầu lạnh☘️
 #raw #iphone #xr #iphonephoto #photography #banana

1 chiếc lá chuối chụp từ  iphone XR 3 tháng ở quê và mình cảm thấy phải sống tích cực hơn với cái đầu lạnh☘️ #raw #iphone #xr #iphonephoto #photography #banana

6
0
3 months ago
chuối anh vẫn còn xanh nhưng sóng gió vẫn tấp anh tả tơi 😅

chuối anh vẫn còn xanh nhưng sóng gió vẫn tấp anh tả tơi 😅

3
5
4 months ago
energy drink - từ việc đầu óc tới việc chân tay 😅
 iPhone XR 📸

energy drink - từ việc đầu óc tới việc chân tay 😅  iPhone XR 📸

0
0
4 months ago
energy drink - từ việc đầu óc tới việc chân tay 😅
 iPhone XR 📸

energy drink - từ việc đầu óc tới việc chân tay 😅  iPhone XR 📸

1
0
4 months ago
energy drink - từ việc đầu óc tới việc chân tay 😅
 iPhone XR 📸

energy drink - từ việc đầu óc tới việc chân tay 😅  iPhone XR 📸

1
0
4 months ago
energy drink - từ việc đầu óc tới việc chân tay 😅
 iPhone XR 📸

energy drink - từ việc đầu óc tới việc chân tay 😅  iPhone XR 📸

1
0
4 months ago
bơ nhà đây, ở nhà mới được ăn bơ 😅

bơ nhà đây, ở nhà mới được ăn bơ 😅

7
0
4 months ago
Hi, my name's Son . I am 28 years old.
Up cái hình nhân 1 ngày đặc biệt!

Hi, my name's Son . I am 28 years old. Up cái hình nhân 1 ngày đặc biệt!

5
0
7 months ago
Có 1 sự ngây thơ hồn nhiên trong đó.
1 người dân có quốc tịch Đà Gòn chụp
Nhận đi tour call boy 0369xxxxxx 🤣

 #december #wheninDalas #cinematic #ageisjustanumber  #vietnam #travelling #tourist #tourism #igtravel #travelingram #instatraveling #visiting #instago  #traveler #mytravelgram #travelblog #traveller #traveltheworld #viagem #travelblogger #tour #travelpics #travelphoto #roadtrip #travels #journey #vietnameseboy #6d2 #canon #35mm

Có 1 sự ngây thơ hồn nhiên trong đó. 1 người dân có quốc tịch Đà Gòn chụp Nhận đi tour call boy 0369xxxxxx 🤣 #december #wheninDalas #cinematic #ageisjustanumber #vietnam #travelling #tourist #tourism #igtravel #travelingram #instatraveling #visiting #instago #traveler #mytravelgram #travelblog #traveller #traveltheworld #viagem #travelblogger #tour #travelpics #travelphoto #roadtrip #travels #journey #vietnameseboy #6d2 #canon #35mm

13
2
11 months ago
Có 1 sự ngây thơ hồn nhiên trong đó.
1 người dân có quốc tịch Đà Gòn chụp
Nhận đi tour call boy 0369xxxxxx 🤣

 #december #wheninDalas #cinematic #ageisjustanumber  #vietnam #travelling #tourist #tourism #igtravel #travelingram #instatraveling #visiting #instago  #traveler #mytravelgram #travelblog #traveller #traveltheworld #viagem #travelblogger #tour #travelpics #travelphoto #roadtrip #travels #journey #vietnameseboy #6d2 #canon #35mm

Có 1 sự ngây thơ hồn nhiên trong đó. 1 người dân có quốc tịch Đà Gòn chụp Nhận đi tour call boy 0369xxxxxx 🤣 #december #wheninDalas #cinematic #ageisjustanumber #vietnam #travelling #tourist #tourism #igtravel #travelingram #instatraveling #visiting #instago #traveler #mytravelgram #travelblog #traveller #traveltheworld #viagem #travelblogger #tour #travelpics #travelphoto #roadtrip #travels #journey #vietnameseboy #6d2 #canon #35mm

11
0
11 months ago
Có 1 sự ngây thơ hồn nhiên trong đó.
1 người dân có quốc tịch Đà Gòn chụp
Nhận đi tour call boy 0369xxxxxx 🤣

 #december #wheninDalas #cinematic #ageisjustanumber  #vietnam #travelling #tourist #tourism #igtravel #travelingram #instatraveling #visiting #instago  #traveler #mytravelgram #travelblog #traveller #traveltheworld #viagem #travelblogger #tour #travelpics #travelphoto #roadtrip #travels #journey #vietnameseboy #6d2 #canon #35mm

Có 1 sự ngây thơ hồn nhiên trong đó. 1 người dân có quốc tịch Đà Gòn chụp Nhận đi tour call boy 0369xxxxxx 🤣 #december #wheninDalas #cinematic #ageisjustanumber #vietnam #travelling #tourist #tourism #igtravel #travelingram #instatraveling #visiting #instago #traveler #mytravelgram #travelblog #traveller #traveltheworld #viagem #travelblogger #tour #travelpics #travelphoto #roadtrip #travels #journey #vietnameseboy #6d2 #canon #35mm

8
0
11 months ago
Có 1 sự ngây thơ hồn nhiên trong đó.
1 người dân có quốc tịch Đà Gòn chụp
Nhận đi tour call boy 0369xxxxxx 🤣

 #december #wheninDalas #cinematic #ageisjustanumber  #vietnam #travelling #tourist #tourism #igtravel #travelingram #instatraveling #visiting #instago  #traveler #mytravelgram #travelblog #traveller #traveltheworld #viagem #travelblogger #tour #travelpics #travelphoto #roadtrip #travels #journey #vietnameseboy #6d2 #canon #35mm

Có 1 sự ngây thơ hồn nhiên trong đó. 1 người dân có quốc tịch Đà Gòn chụp Nhận đi tour call boy 0369xxxxxx 🤣 #december #wheninDalas #cinematic #ageisjustanumber #vietnam #travelling #tourist #tourism #igtravel #travelingram #instatraveling #visiting #instago #traveler #mytravelgram #travelblog #traveller #traveltheworld #viagem #travelblogger #tour #travelpics #travelphoto #roadtrip #travels #journey #vietnameseboy #6d2 #canon #35mm

6
0
11 months ago