• 494 Posts
 • 16 553 Followers
📍HÀ NỘI online store ❣️Hàng có sẵn- order 👮🏻‍♀️COD toàn quốc 💌 Direct or imess, zalo: 0963938365 🌎FB: Picked by J #ẢNHTHẬTPICKEDBYJ
Mã: #1894
Size: M L XL
Màu: trắng, hồng

🎀 khách order đặt cọc 50%
🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên
🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất!
🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365

 #pickedbyj #ulzzang #style #foody #hottrend #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn #vayngu #donguxinh #vayngutieuthu #vayngutrang #dongubanhbeo #vayngudaitay

Mã: #1894 Size: M L XL Màu: trắng, hồng 🎀 khách order đặt cọc 50% 🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên 🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất! 🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365 #pickedbyj #ulzzang #style #foody #hottrend #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn #vayngu #donguxinh #vayngutieuthu #vayngutrang #dongubanhbeo #vayngudaitay

4
0
2 months ago
Mã: #1893
Size: XS - XXL
Màu: trắng

🎀 khách order đặt cọc 50%
🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên
🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất!
🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365

 #pickedbyj #ulzzang #style #foody #hottrend #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn #vayngu #donguxinh #vayngutieuthu #vayngutrang #dongubanhbeo

Mã: #1893 Size: XS - XXL Màu: trắng 🎀 khách order đặt cọc 50% 🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên 🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất! 🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365 #pickedbyj #ulzzang #style #foody #hottrend #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn #vayngu #donguxinh #vayngutieuthu #vayngutrang #dongubanhbeo

2
0
2 months ago
Mã: #1892
Size: S M L
Màu: 1 màu

🎀 khách order đặt cọc 50%
🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên
🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất!
🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365

 #pickedbyj #ulzzang #style #lozihn #lozisg #foodyhn #foodysg #foodyvn #hot #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn #setvayao #aotayphong #aocroptop #chanvay #chanvayxoe #chanvayngan #chanvaykembelt

Mã: #1892 Size: S M L Màu: 1 màu 🎀 khách order đặt cọc 50% 🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên 🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất! 🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365 #pickedbyj #ulzzang #style #lozihn #lozisg #foodyhn #foodysg #foodyvn #hot #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn #setvayao #aotayphong #aocroptop #chanvay #chanvayxoe #chanvayngan #chanvaykembelt

7
0
4 months ago
Mã: #1891
Size: S M L
Màu: 1 màu

🎀 khách order đặt cọc 50%
🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên
🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất!
🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365

 #pickedbyj #ulzzang #style #lozihn #lozisg #foodyhn #foodysg #foodyvn #hot #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn
 #setvayao #setquanao #chanvay #chanvaydai #chanvayxe #quandui #quanduivai #aogile #aotayphong

Mã: #1891 Size: S M L Màu: 1 màu 🎀 khách order đặt cọc 50% 🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên 🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất! 🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365 #pickedbyj #ulzzang #style #lozihn #lozisg #foodyhn #foodysg #foodyvn #hot #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn #setvayao #setquanao #chanvay #chanvaydai #chanvayxe #quandui #quanduivai #aogile #aotayphong

5
0
4 months ago
Mã: #1890
Size: S M
Màu: 1 màu

🎀 khách order đặt cọc 50%
🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên
🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất!
🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365

 #pickedbyj #ulzzang #style #lozihn #lozisg #foodyhn #foodysg #foodyvn #hot #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn
 #setvaythanhlich #vaytieuthu #aotayphong #aotieuthu #chanvay #vaycongsosangchanh

Mã: #1890 Size: S M Màu: 1 màu 🎀 khách order đặt cọc 50% 🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên 🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất! 🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365 #pickedbyj #ulzzang #style #lozihn #lozisg #foodyhn #foodysg #foodyvn #hot #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn #setvaythanhlich #vaytieuthu #aotayphong #aotieuthu #chanvay #vaycongsosangchanh

4
0
4 months ago
Mã: #1889
Size: freesize
Màu: trắng, đen

🎀 khách order đặt cọc 50%
🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên
🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất!
🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365

 #pickedbyj #ulzzang #style #lozihn #lozisg #foodyhn #foodysg #foodyvn #hot #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn #aogile #aogilecachdieu #aotaybeo #aosangchanh #aogiletaybeo

Mã: #1889 Size: freesize Màu: trắng, đen 🎀 khách order đặt cọc 50% 🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên 🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất! 🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365 #pickedbyj #ulzzang #style #lozihn #lozisg #foodyhn #foodysg #foodyvn #hot #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn #aogile #aogilecachdieu #aotaybeo #aosangchanh #aogiletaybeo

4
0
4 months ago
Mã: #1888
Size: S M L
Màu: 1 màu

🎀 khách order đặt cọc 50%
🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên
🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất!
🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365

 #pickedbyj #ulzzang #style #lozihn #lozisg #foodyhn #foodysg #foodyvn #hot #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn #setvayao #aoxinh # #aotieuthu #aosangchanh #aocroptop #chanvay #chanvayxinh #chanvayngan #chanvayduoica #chanvayxoe #setvaytieuthu

Mã: #1888 Size: S M L Màu: 1 màu 🎀 khách order đặt cọc 50% 🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên 🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất! 🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365 #pickedbyj #ulzzang #style #lozihn #lozisg #foodyhn #foodysg #foodyvn #hot #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn #setvayao #aoxinh # #aotieuthu #aosangchanh #aocroptop #chanvay #chanvayxinh #chanvayngan #chanvayduoica #chanvayxoe #setvaytieuthu

2
0
4 months ago
Mã: #1887
Size: S M L
Màu: 2 màu

🎀 khách order đặt cọc 50%
🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên
🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất!
🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365

 #pickedbyj #ulzzang #style #lozihn #lozisg #foodyhn #foodysg #foodyvn #hot #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn #aogile #chanvay #chanvaydai #chan vayxuong #setvayaodep

Mã: #1887 Size: S M L Màu: 2 màu 🎀 khách order đặt cọc 50% 🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên 🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất! 🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365 #pickedbyj #ulzzang #style #lozihn #lozisg #foodyhn #foodysg #foodyvn #hot #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn #aogile #chanvay #chanvaydai #chan vayxuong #setvayaodep

2
0
4 months ago
Mã: #1886
Size: áo freesize, chân váy S M L
Màu: nâu, ghi

🎀 khách order đặt cọc 50%
🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên
🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất!
🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365

 #pickedbyj #ulzzang #style #lozihn #lozisg #foodyhn #foodysg #foodyvn #hot #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn #aotrang #aophongtrang #aophongtron #aophongoversize #chanvay #chanvayxe #chanvayngan #chanvaylentam #chanvayni

Mã: #1886 Size: áo freesize, chân váy S M L Màu: nâu, ghi 🎀 khách order đặt cọc 50% 🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên 🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất! 🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365 #pickedbyj #ulzzang #style #lozihn #lozisg #foodyhn #foodysg #foodyvn #hot #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn #aotrang #aophongtrang #aophongtron #aophongoversize #chanvay #chanvayxe #chanvayngan #chanvaylentam #chanvayni

4
0
4 months ago
Mã: #1885
Size: freesize
Màu: hồng

🎀 khách order đặt cọc 50%
🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên
🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất!
🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365

 #pickedbyj #ulzzang #style #lozihn #lozisg #foodyhn #foodysg #foodyvn #hot #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn
 #setquanao #aomauhong #aotaybong #aocroptop #quandui #quanduirong #quanhong

Mã: #1885 Size: freesize Màu: hồng 🎀 khách order đặt cọc 50% 🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên 🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất! 🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365 #pickedbyj #ulzzang #style #lozihn #lozisg #foodyhn #foodysg #foodyvn #hot #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn #setquanao #aomauhong #aotaybong #aocroptop #quandui #quanduirong #quanhong

3
0
4 months ago
Mã: #1884
Size: freesize
Màu: trắng, nâu

🎀 khách order đặt cọc 50%
🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên
🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất!
🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365

 #pickedbyj #ulzzang #style #lozihn #lozisg #foodyhn #foodysg #foodyvn #hot #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn #aooversize #aococtay #aocov #aotayrong

Mã: #1884 Size: freesize Màu: trắng, nâu 🎀 khách order đặt cọc 50% 🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên 🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất! 🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365 #pickedbyj #ulzzang #style #lozihn #lozisg #foodyhn #foodysg #foodyvn #hot #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn #aooversize #aococtay #aocov #aotayrong

2
0
4 months ago
Mã: #1883
Size: S M
Màu: hồng, nâu, trắng, đen

🎀 khách order đặt cọc 50%
🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên
🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất!
🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365

 #pickedbyj #ulzzang #style #lozihn #lozisg #foodyhn #foodysg #foodyvn #hot #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn
 #setquanao #quandai #quanxe #aoday #sexyoutfit

Mã: #1883 Size: S M Màu: hồng, nâu, trắng, đen 🎀 khách order đặt cọc 50% 🎀 hàng order 10-20 ngày tuỳ biên 🎀 ngoài ra J nhận order các mặt hàng QC theo ảnh, chất lượng và giá cả tốt nhất! 🎀 sỉ sll qua zalo hoặc imess: 0963938365 #pickedbyj #ulzzang #style #lozihn #lozisg #foodyhn #foodysg #foodyvn #hot #ordertaobao #girlstyle #quanaonu #ordergiare #koreanstyle #quotes #quotesvn #setquanao #quandai #quanxe #aoday #sexyoutfit

4
0
4 months ago