â–ȘTravel around the world đŸ—ș â–ȘExplore Greece đŸ‡ŹđŸ‡· â–ȘTake Pictures 📾 â–ȘCreate Memories 📖 â–ȘTips 📌 & Info 📝 đŸ‡ŹđŸ‡·đŸ‡ȘđŸ‡șđŸ‡šđŸ‡”đŸ‡źđŸ‡čđŸ‡»đŸ‡ŠđŸ‡­đŸ‡·đŸ‡ȘđŸ‡žđŸ‡šđŸ‡­đŸŽó §ó ąó „ó źó §ó żđŸ‡ŠđŸ‡č🇹đŸ‡șđŸ‡©đŸ‡ŽđŸ‡șđŸ‡ČđŸ‡ČđŸ‡č🇯🇮
đŸ‡ŹđŸ‡·
đŸ“Î“Î”ÏÎżÎ»ÎčΌέΜας / ÎœÎŹÎœÎ· / ΛαÎșÏ‰ÎœÎŻÎ±
â–ȘΟ Î“Î”ÏÎżÎ»ÎčΌέΜας Î”ÎŻÎœÎ±Îč ÎŻÏƒÏ‰Ï‚ Îż ÎżÎŒÎżÏÏ†ÏŒÏ„Î”ÏÎżÏ‚ ÎżÎčÎșÎčσΌός της ÎœÎŹÎœÎ·Ï‚.
â–ȘïžÎ€Îż ÎłÏÎ±Ï†ÎčÎșό λÎčÎŒÎ±ÎœÎŹÎșÎč Ï„ÎżÏ…, ÏƒÏ„Îż παρΔλΞόΜ Î±Ï€ÎżÏ„Î­Î»Î”ÏƒÎ” Ï„Îż ÏƒÏ€ÎżÏ…ÎŽÎ±ÎčÏŒÏ„Î”ÏÎż Î”ÎŒÏ€ÎżÏÎčÎșό λÎčÎŒÎŹÎœÎč της ΔυρύτΔρης πΔρÎčÎżÏ‡ÎźÏ‚.
â–ȘïžÎ€Îż ÏŒÎœÎżÎŒÎ± Ï„ÎżÏ… ÏƒÎ·ÎŒÎ±ÎŻÎœÎ”Îč "ΙΔρός ΛÎčÎŒÎźÎœ" ÎŽÎ”ÎŻÎłÎŒÎ± της ΎυΜαΌÎčÎșÎźÏ‚ Ï€ÎżÏ… Î”ÎŻÏ‡Î” ÎșÎ±Ï„ÎŹ Ï„Îż παρΔλΞόΜ.
â–ȘïžÎ’ÏÎŻÏƒÎșΔταÎč στηΜ πΔρÎčÎżÏ‡Îź της Μέσα ÎœÎŹÎœÎ·Ï‚, ÏƒÏ„Îż ÎŒÎ±ÎłÎ”Ï…Ï„ÎčÎșό αÎșÏÏ‰Ï„ÎźÏÎč Ï„ÎżÏ… ΚάÎČÎż ΓÎșÏÏŒÏƒÏƒÎż, αÎșρÎčÎČώς ÎŽÎŻÏ€Î»Î± στη ÎžÎŹÎ»Î±ÏƒÏƒÎ±, ΌΔ ÎŒÎčα Ï€Î±ÏÎ±Î»ÎŻÎ± ÎłÎ”ÎŒÎŹÏ„Î· ÎŒÎčÎșÏÎŹ ÎżÎčÎșÎżÎłÎ”ÎœÎ”ÎčαÎșÎŹ ταÎČÎ”ÏÎœÎŹÎșÎčα. 
â–ȘïžÎ˜Ï…ÎŒÎŻÎ¶Î”Îč σÎșηΜές ÎșÎčÎœÎ·ÎŒÎ±Ï„ÎżÎłÏÎ±Ï†ÎčÎșÎźÏ‚ ταÎčÎœÎŻÎ±Ï‚ ΌΔ Î±ÎœÎžÏÏŽÏ€ÎżÏ…Ï‚ Ï€ÎżÏ… ÎșυÎșÎ»ÎżÏ†ÎżÏÎżÏÎœ ÎŸÏ…Ï€ÏŒÎ»Ï…Ï„ÎżÎč, Ï€Î»Î±Ï„ÏƒÎżÏ…ÏÎŻÎ¶ÎżÏ…Îœ τÎčς Ï€Î±Ï„ÎżÏÏƒÎ”Ï‚ Ï„ÎżÏ…Ï‚ ÎșαÎč Î±Ï€ÎżÎ»Î±ÎŒÎČÎŹÎœÎżÏ…Îœ Ï„ÎżÏ€ÎčÎșές λÎčÏ‡ÎżÏ…ÎŽÎčές, Ï†ÎżÏÏŽÎœÏ„Î±Ï‚ έΜα ΌόΜÎčÎŒÎż Ï‡Î±ÎŒÏŒÎłÎ”Î»Îż ÎŸÎ”ÎłÎœÎżÎčασÎčÎŹÏ‚.
â–ȘΕΎώ Ξα Î±Ï€ÎżÎ»Î±ÏÏƒÎ”Ï„Î” Ï„Îż πÎčÎż φρέσÎșÎż ÏˆÎŹÏÎč Ï€ÎżÏ… έχΔτΔ ÎŽÎżÎșÎčÎŒÎŹÏƒÎ”Îč ÎșαÎč Ξα Ï€Î±ÏÎ±ÎŽÎżÎžÎ”ÎŻÏ„Î” σΔ ÎŒÎ±ÎłÎ”Ï…Ï„ÎčÎșÎŹ ηλÎčÎżÎČασÎčλέΌατα.
🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾
👉𝕹𝕹𝕹.đ•„đ•Łđ•–đ•€đ• đ•™đ• đ•„đ•–đ•đ•€.𝕔𝕠𝕞
🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾
â–ȘGerolimenas is probably the most beautiful settlement of Mani.
â–ȘIts picturesque port, in the past was the most important commercial port of the area.
â–ȘIts name means "Holy Harbor", a sample of the dynamic it had in the past.
â–ȘIt is located in the area of ​​Mesa Mani, on the enchanting cape of Cape Grosso, right by the sea, with a beach full of small family taverns.
â–ȘIt is reminiscent of movie scenes with people walking around barefoot, flattering their feet and enjoying local delicacies, having a permanent carefree smile.
â–ȘHere you will enjoy the freshest fish you have tasted and you will be delivered to enchanting sunsets.
🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #greece #peloponnisos #mani #gerolimenas #capegrosso #port #sea #blue #summer #summeringreece #greece_travel #greecestagram #greecelover_gr #greece_moments #travel #instatravel #traveller #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #trip #explore #picoftheday #beautifuldestinations #dronephotography #igdaily #ig_greece #mavicmini

đŸ‡ŹđŸ‡· đŸ“Î“Î”ÏÎżÎ»ÎčΌέΜας / ÎœÎŹÎœÎ· / ΛαÎșÏ‰ÎœÎŻÎ± â–ȘΟ Î“Î”ÏÎżÎ»ÎčΌέΜας Î”ÎŻÎœÎ±Îč ÎŻÏƒÏ‰Ï‚ Îż ÎżÎŒÎżÏÏ†ÏŒÏ„Î”ÏÎżÏ‚ ÎżÎčÎșÎčσΌός της ÎœÎŹÎœÎ·Ï‚. â–ȘïžÎ€Îż ÎłÏÎ±Ï†ÎčÎșό λÎčÎŒÎ±ÎœÎŹÎșÎč Ï„ÎżÏ…, ÏƒÏ„Îż παρΔλΞόΜ Î±Ï€ÎżÏ„Î­Î»Î”ÏƒÎ” Ï„Îż ÏƒÏ€ÎżÏ…ÎŽÎ±ÎčÏŒÏ„Î”ÏÎż Î”ÎŒÏ€ÎżÏÎčÎșό λÎčÎŒÎŹÎœÎč της ΔυρύτΔρης πΔρÎčÎżÏ‡ÎźÏ‚. â–ȘïžÎ€Îż ÏŒÎœÎżÎŒÎ± Ï„ÎżÏ… ÏƒÎ·ÎŒÎ±ÎŻÎœÎ”Îč "ΙΔρός ΛÎčÎŒÎźÎœ" ÎŽÎ”ÎŻÎłÎŒÎ± της ΎυΜαΌÎčÎșÎźÏ‚ Ï€ÎżÏ… Î”ÎŻÏ‡Î” ÎșÎ±Ï„ÎŹ Ï„Îż παρΔλΞόΜ. â–ȘïžÎ’ÏÎŻÏƒÎșΔταÎč στηΜ πΔρÎčÎżÏ‡Îź της Μέσα ÎœÎŹÎœÎ·Ï‚, ÏƒÏ„Îż ÎŒÎ±ÎłÎ”Ï…Ï„ÎčÎșό αÎșÏÏ‰Ï„ÎźÏÎč Ï„ÎżÏ… ΚάÎČÎż ΓÎșÏÏŒÏƒÏƒÎż, αÎșρÎčÎČώς ÎŽÎŻÏ€Î»Î± στη ÎžÎŹÎ»Î±ÏƒÏƒÎ±, ΌΔ ÎŒÎčα Ï€Î±ÏÎ±Î»ÎŻÎ± ÎłÎ”ÎŒÎŹÏ„Î· ÎŒÎčÎșÏÎŹ ÎżÎčÎșÎżÎłÎ”ÎœÎ”ÎčαÎșÎŹ ταÎČÎ”ÏÎœÎŹÎșÎčα. â–ȘïžÎ˜Ï…ÎŒÎŻÎ¶Î”Îč σÎșηΜές ÎșÎčÎœÎ·ÎŒÎ±Ï„ÎżÎłÏÎ±Ï†ÎčÎșÎźÏ‚ ταÎčÎœÎŻÎ±Ï‚ ΌΔ Î±ÎœÎžÏÏŽÏ€ÎżÏ…Ï‚ Ï€ÎżÏ… ÎșυÎșÎ»ÎżÏ†ÎżÏÎżÏÎœ ÎŸÏ…Ï€ÏŒÎ»Ï…Ï„ÎżÎč, Ï€Î»Î±Ï„ÏƒÎżÏ…ÏÎŻÎ¶ÎżÏ…Îœ τÎčς Ï€Î±Ï„ÎżÏÏƒÎ”Ï‚ Ï„ÎżÏ…Ï‚ ÎșαÎč Î±Ï€ÎżÎ»Î±ÎŒÎČÎŹÎœÎżÏ…Îœ Ï„ÎżÏ€ÎčÎșές λÎčÏ‡ÎżÏ…ÎŽÎčές, Ï†ÎżÏÏŽÎœÏ„Î±Ï‚ έΜα ΌόΜÎčÎŒÎż Ï‡Î±ÎŒÏŒÎłÎ”Î»Îż ÎŸÎ”ÎłÎœÎżÎčασÎčÎŹÏ‚. â–ȘΕΎώ Ξα Î±Ï€ÎżÎ»Î±ÏÏƒÎ”Ï„Î” Ï„Îż πÎčÎż φρέσÎșÎż ÏˆÎŹÏÎč Ï€ÎżÏ… έχΔτΔ ÎŽÎżÎșÎčÎŒÎŹÏƒÎ”Îč ÎșαÎč Ξα Ï€Î±ÏÎ±ÎŽÎżÎžÎ”ÎŻÏ„Î” σΔ ÎŒÎ±ÎłÎ”Ï…Ï„ÎčÎșÎŹ ηλÎčÎżÎČασÎčλέΌατα. 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 👉𝕹𝕹𝕹.đ•„đ•Łđ•–đ•€đ• đ•™đ• đ•„đ•–đ•đ•€.𝕔𝕠𝕞 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 â–ȘGerolimenas is probably the most beautiful settlement of Mani. â–ȘIts picturesque port, in the past was the most important commercial port of the area. â–ȘIts name means "Holy Harbor", a sample of the dynamic it had in the past. â–ȘIt is located in the area of ​​Mesa Mani, on the enchanting cape of Cape Grosso, right by the sea, with a beach full of small family taverns. â–ȘIt is reminiscent of movie scenes with people walking around barefoot, flattering their feet and enjoying local delicacies, having a permanent carefree smile. â–ȘHere you will enjoy the freshest fish you have tasted and you will be delivered to enchanting sunsets. 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #greece #peloponnisos #mani #gerolimenas #capegrosso #port #sea #blue #summer #summeringreece #greece_travel #greecestagram #greecelover_gr #greece_moments #travel #instatravel #traveller #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #trip #explore #picoftheday #beautifuldestinations #DronePhotography #igdaily #ig_greece #mavicmini

245
12
4 months ago
🇼đŸ‡č
â–Șïžđ™żđš’đšŠđšŁđšŁđšŠ đ™œđšŠđšŸđš˜đš—đšŠ 𝚒𝚜 𝚊 𝚙𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌 𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎 𝚒𝚗 𝚁𝚘𝚖𝚎. 𝙾𝚝 𝚒𝚜 𝚋𝚞𝚒𝚕𝚝 𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚒𝚝𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚂𝚝𝚊𝚍𝚒𝚞𝚖 𝚘𝚏 𝙳𝚘𝚖𝚒𝚝𝚒𝚊𝚗 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 đŸ·đšœđš 𝚌𝚎𝚗𝚝𝚞𝚛𝚱 𝙰𝙳 𝚊𝚗𝚍 𝚏𝚘𝚕𝚕𝚘𝚠𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚘𝚛𝚖 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚘𝚙𝚎𝚗 𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚝𝚊𝚍𝚒𝚞𝚖.
â–Șïžđšƒđš‘đšŽ 𝚊𝚗𝚌𝚒𝚎𝚗𝚝 𝚁𝚘𝚖𝚊𝚗𝚜 𝚠𝚎𝚗𝚝 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚝𝚘 𝚠𝚊𝚝𝚌𝚑 𝚝𝚑𝚎 𝚊𝚐𝚘𝚗𝚎𝚜/𝚐𝚊𝚖𝚎𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚑𝚎𝚗𝚌𝚎 𝚒𝚝 𝚠𝚊𝚜 𝚔𝚗𝚘𝚠𝚗 𝚊𝚜 "đ™Č𝚒𝚛𝚌𝚞𝚜 𝙰𝚐𝚘𝚗𝚊𝚕𝚒𝚜"/"𝚌𝚘𝚖𝚙𝚎𝚝𝚒𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚊𝚛𝚎𝚗𝚊".
â–Șïžđ™žđš 𝚒𝚜 𝚋𝚎𝚕𝚒𝚎𝚟𝚎𝚍 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚘𝚟𝚎𝚛 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚗𝚊𝚖𝚎 𝚌𝚑𝚊𝚗𝚐𝚎𝚍 𝚝𝚘 𝚒𝚗 𝚊𝚟𝚘𝚗𝚎 𝚝𝚘 𝚗𝚊𝚟𝚘𝚗𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚎𝚟𝚎𝚗𝚝𝚞𝚊𝚕𝚕𝚱 𝚝𝚘 𝚗𝚊𝚟𝚘𝚗𝚊.
đŸ”č𝚃𝚑𝚎 𝚙𝚒𝚊𝚣𝚣𝚊 𝚒𝚜 𝚏𝚎𝚊𝚝𝚞𝚛𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝙳𝚊𝚗 đ™±đš›đš˜đš đš—'𝚜 đŸžđŸ¶đŸ¶đŸ¶ 𝚝𝚑𝚛𝚒𝚕𝚕𝚎𝚛 𝙰𝚗𝚐𝚎𝚕𝚜 & 𝙳𝚎𝚖𝚘𝚗𝚜, 𝚒𝚗 𝚠𝚑𝚒𝚌𝚑 𝚝𝚑𝚎 đ™”đš˜đš—đšđšŠđš—đšŠ 𝚍𝚎𝚒 𝚀𝚞𝚊𝚝𝚝𝚛𝚘 đ™”đš’đšžđš–đš’ 𝚒𝚜 𝚕𝚒𝚜𝚝𝚎𝚍 𝚊𝚜 𝚘𝚗𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝙰𝚕𝚝𝚊𝚛𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚌𝚒𝚎𝚗𝚌𝚎.
đŸ”č𝙳𝚞𝚛𝚒𝚗𝚐 đ™č𝚞𝚗𝚎 đŸžđŸ¶đŸ¶đŸŸ, 𝚁𝚘𝚗 đ™·đš˜đš đšŠđš›đš 𝚍𝚒𝚛𝚎𝚌𝚝𝚎𝚍 𝚜𝚎𝚟𝚎𝚛𝚊𝚕 𝚜𝚌𝚎𝚗𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚒𝚕𝚖 𝚊𝚍𝚊𝚙𝚝𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚘𝚏 𝙰𝚗𝚐𝚎𝚕𝚜 & 𝙳𝚎𝚖𝚘𝚗𝚜 𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚘𝚞𝚝𝚑𝚎𝚛𝚗 𝚜𝚎𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚙𝚒𝚊𝚣𝚣𝚊.
🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #Italy #Rome #Roma #piazzanavona #Piazza #Navona #angelsdemons #illuminati #fountains #travel #instatravel #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #trip #explore #picoftheday #beautifuldestination

🇼đŸ‡č â–Șïžđ™żđš’đšŠđšŁđšŁđšŠ đ™œđšŠđšŸđš˜đš—đšŠ 𝚒𝚜 𝚊 𝚙𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌 𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎 𝚒𝚗 𝚁𝚘𝚖𝚎. 𝙾𝚝 𝚒𝚜 𝚋𝚞𝚒𝚕𝚝 𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚒𝚝𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚂𝚝𝚊𝚍𝚒𝚞𝚖 𝚘𝚏 𝙳𝚘𝚖𝚒𝚝𝚒𝚊𝚗 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 đŸ·đšœđš 𝚌𝚎𝚗𝚝𝚞𝚛𝚱 𝙰𝙳 𝚊𝚗𝚍 𝚏𝚘𝚕𝚕𝚘𝚠𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚘𝚛𝚖 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚘𝚙𝚎𝚗 𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚝𝚊𝚍𝚒𝚞𝚖. â–Șïžđšƒđš‘đšŽ 𝚊𝚗𝚌𝚒𝚎𝚗𝚝 𝚁𝚘𝚖𝚊𝚗𝚜 𝚠𝚎𝚗𝚝 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚝𝚘 𝚠𝚊𝚝𝚌𝚑 𝚝𝚑𝚎 𝚊𝚐𝚘𝚗𝚎𝚜/𝚐𝚊𝚖𝚎𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚑𝚎𝚗𝚌𝚎 𝚒𝚝 𝚠𝚊𝚜 𝚔𝚗𝚘𝚠𝚗 𝚊𝚜 "đ™Č𝚒𝚛𝚌𝚞𝚜 𝙰𝚐𝚘𝚗𝚊𝚕𝚒𝚜"/"𝚌𝚘𝚖𝚙𝚎𝚝𝚒𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚊𝚛𝚎𝚗𝚊". â–Șïžđ™žđš 𝚒𝚜 𝚋𝚎𝚕𝚒𝚎𝚟𝚎𝚍 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚘𝚟𝚎𝚛 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚗𝚊𝚖𝚎 𝚌𝚑𝚊𝚗𝚐𝚎𝚍 𝚝𝚘 𝚒𝚗 𝚊𝚟𝚘𝚗𝚎 𝚝𝚘 𝚗𝚊𝚟𝚘𝚗𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚎𝚟𝚎𝚗𝚝𝚞𝚊𝚕𝚕𝚱 𝚝𝚘 𝚗𝚊𝚟𝚘𝚗𝚊. đŸ”č𝚃𝚑𝚎 𝚙𝚒𝚊𝚣𝚣𝚊 𝚒𝚜 𝚏𝚎𝚊𝚝𝚞𝚛𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝙳𝚊𝚗 đ™±đš›đš˜đš đš—'𝚜 đŸžđŸ¶đŸ¶đŸ¶ 𝚝𝚑𝚛𝚒𝚕𝚕𝚎𝚛 𝙰𝚗𝚐𝚎𝚕𝚜 & 𝙳𝚎𝚖𝚘𝚗𝚜, 𝚒𝚗 𝚠𝚑𝚒𝚌𝚑 𝚝𝚑𝚎 đ™”đš˜đš—đšđšŠđš—đšŠ 𝚍𝚎𝚒 𝚀𝚞𝚊𝚝𝚝𝚛𝚘 đ™”đš’đšžđš–đš’ 𝚒𝚜 𝚕𝚒𝚜𝚝𝚎𝚍 𝚊𝚜 𝚘𝚗𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝙰𝚕𝚝𝚊𝚛𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚌𝚒𝚎𝚗𝚌𝚎. đŸ”č𝙳𝚞𝚛𝚒𝚗𝚐 đ™č𝚞𝚗𝚎 đŸžđŸ¶đŸ¶đŸŸ, 𝚁𝚘𝚗 đ™·đš˜đš đšŠđš›đš 𝚍𝚒𝚛𝚎𝚌𝚝𝚎𝚍 𝚜𝚎𝚟𝚎𝚛𝚊𝚕 𝚜𝚌𝚎𝚗𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚒𝚕𝚖 𝚊𝚍𝚊𝚙𝚝𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚘𝚏 𝙰𝚗𝚐𝚎𝚕𝚜 & 𝙳𝚎𝚖𝚘𝚗𝚜 𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚘𝚞𝚝𝚑𝚎𝚛𝚗 𝚜𝚎𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚙𝚒𝚊𝚣𝚣𝚊. 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #italy #rome #roma #piazzanavona #piazza #navona #angelsdemons #illuminati #fountains #travel #instatravel #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #trip #explore #picoftheday #beautifuldestination

229
15
4 months ago
đŸ‡ŹđŸ‡·
đŸ“Î“Î”ÏÎżÎ»ÎčΌέΜας / ÎœÎŹÎœÎ· / ΛαÎșÏ‰ÎœÎŻÎ±
â–ȘΟ Î“Î”ÏÎżÎ»ÎčΌέΜας Î”ÎŻÎœÎ±Îč ÎŻÏƒÏ‰Ï‚ Îż ÎżÎŒÎżÏÏ†ÏŒÏ„Î”ÏÎżÏ‚ ÎżÎčÎșÎčσΌός της ÎœÎŹÎœÎ·Ï‚.
â–ȘïžÎ€Îż ÎłÏÎ±Ï†ÎčÎșό λÎčÎŒÎ±ÎœÎŹÎșÎč Ï„ÎżÏ…, ÏƒÏ„Îż παρΔλΞόΜ Î±Ï€ÎżÏ„Î­Î»Î”ÏƒÎ” Ï„Îż ÏƒÏ€ÎżÏ…ÎŽÎ±ÎčÏŒÏ„Î”ÏÎż Î”ÎŒÏ€ÎżÏÎčÎșό λÎčÎŒÎŹÎœÎč της ΔυρύτΔρης πΔρÎčÎżÏ‡ÎźÏ‚.
â–ȘïžÎ€Îż ÏŒÎœÎżÎŒÎ± Ï„ÎżÏ… ÏƒÎ·ÎŒÎ±ÎŻÎœÎ”Îč "ΙΔρός ΛÎčÎŒÎźÎœ" ÎŽÎ”ÎŻÎłÎŒÎ± της ΎυΜαΌÎčÎșÎźÏ‚ Ï€ÎżÏ… Î”ÎŻÏ‡Î” ÎșÎ±Ï„ÎŹ Ï„Îż παρΔλΞόΜ.
â–ȘïžÎ’ÏÎŻÏƒÎșΔταÎč στηΜ πΔρÎčÎżÏ‡Îź της Μέσα ÎœÎŹÎœÎ·Ï‚, ÏƒÏ„Îż ÎŒÎ±ÎłÎ”Ï…Ï„ÎčÎșό αÎșÏÏ‰Ï„ÎźÏÎč Ï„ÎżÏ… ΚάÎČÎż ΓÎșÏÏŒÏƒÏƒÎż, αÎșρÎčÎČώς ÎŽÎŻÏ€Î»Î± στη ÎžÎŹÎ»Î±ÏƒÏƒÎ±, ΌΔ ÎŒÎčα Ï€Î±ÏÎ±Î»ÎŻÎ± ÎłÎ”ÎŒÎŹÏ„Î· ÎŒÎčÎșÏÎŹ ÎżÎčÎșÎżÎłÎ”ÎœÎ”ÎčαÎșÎŹ ταÎČÎ”ÏÎœÎŹÎșÎčα. 
â–ȘïžÎ˜Ï…ÎŒÎŻÎ¶Î”Îč σÎșηΜές ÎșÎčÎœÎ·ÎŒÎ±Ï„ÎżÎłÏÎ±Ï†ÎčÎșÎźÏ‚ ταÎčÎœÎŻÎ±Ï‚ ΌΔ Î±ÎœÎžÏÏŽÏ€ÎżÏ…Ï‚ Ï€ÎżÏ… ÎșυÎșÎ»ÎżÏ†ÎżÏÎżÏÎœ ÎŸÏ…Ï€ÏŒÎ»Ï…Ï„ÎżÎč, Ï€Î»Î±Ï„ÏƒÎżÏ…ÏÎŻÎ¶ÎżÏ…Îœ τÎčς Ï€Î±Ï„ÎżÏÏƒÎ”Ï‚ Ï„ÎżÏ…Ï‚ ÎșαÎč Î±Ï€ÎżÎ»Î±ÎŒÎČÎŹÎœÎżÏ…Îœ Ï„ÎżÏ€ÎčÎșές λÎčÏ‡ÎżÏ…ÎŽÎčές, Ï†ÎżÏÏŽÎœÏ„Î±Ï‚ έΜα ΌόΜÎčÎŒÎż Ï‡Î±ÎŒÏŒÎłÎ”Î»Îż ÎŸÎ”ÎłÎœÎżÎčασÎčÎŹÏ‚.
â–ȘΕΎώ Ξα Î±Ï€ÎżÎ»Î±ÏÏƒÎ”Ï„Î” Ï„Îż πÎčÎż φρέσÎșÎż ÏˆÎŹÏÎč Ï€ÎżÏ… έχΔτΔ ÎŽÎżÎșÎčÎŒÎŹÏƒÎ”Îč ÎșαÎč Ξα Ï€Î±ÏÎ±ÎŽÎżÎžÎ”ÎŻÏ„Î” σΔ ÎŒÎ±ÎłÎ”Ï…Ï„ÎčÎșÎŹ ηλÎčÎżÎČασÎčλέΌατα.
🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾
👉𝕹𝕹𝕹.đ•„đ•Łđ•–đ•€đ• đ•™đ• đ•„đ•–đ•đ•€.𝕔𝕠𝕞
🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾
â–ȘGerolimenas is probably the most beautiful settlement of Mani.
â–ȘIts picturesque port, in the past was the most important commercial port of the area.
â–ȘIts name means "Holy Harbor", a sample of the dynamic it had in the past.
â–ȘIt is located in the area of ​​Mesa Mani, on the enchanting cape of Cape Grosso, right by the sea, with a beach full of small family taverns.
â–ȘIt is reminiscent of movie scenes with people walking around barefoot, flattering their feet and enjoying local delicacies, having a permanent carefree smile.
â–ȘHere you will enjoy the freshest fish you have tasted and you will be delivered to enchanting sunsets.
🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #greece #peloponnisos #mani #gerolimenas #capegrosso #port #sea #blue #summer #summeringreece #greece_travel #greecestagram #greecelover_gr #greece_moments #travel #instatravel #traveller #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #trip #explore #picoftheday #beautifuldestinations #dronephotography #igdaily #ig_greece #mavicmini

đŸ‡ŹđŸ‡· đŸ“Î“Î”ÏÎżÎ»ÎčΌέΜας / ÎœÎŹÎœÎ· / ΛαÎșÏ‰ÎœÎŻÎ± â–ȘΟ Î“Î”ÏÎżÎ»ÎčΌέΜας Î”ÎŻÎœÎ±Îč ÎŻÏƒÏ‰Ï‚ Îż ÎżÎŒÎżÏÏ†ÏŒÏ„Î”ÏÎżÏ‚ ÎżÎčÎșÎčσΌός της ÎœÎŹÎœÎ·Ï‚. â–ȘïžÎ€Îż ÎłÏÎ±Ï†ÎčÎșό λÎčÎŒÎ±ÎœÎŹÎșÎč Ï„ÎżÏ…, ÏƒÏ„Îż παρΔλΞόΜ Î±Ï€ÎżÏ„Î­Î»Î”ÏƒÎ” Ï„Îż ÏƒÏ€ÎżÏ…ÎŽÎ±ÎčÏŒÏ„Î”ÏÎż Î”ÎŒÏ€ÎżÏÎčÎșό λÎčÎŒÎŹÎœÎč της ΔυρύτΔρης πΔρÎčÎżÏ‡ÎźÏ‚. â–ȘïžÎ€Îż ÏŒÎœÎżÎŒÎ± Ï„ÎżÏ… ÏƒÎ·ÎŒÎ±ÎŻÎœÎ”Îč "ΙΔρός ΛÎčÎŒÎźÎœ" ÎŽÎ”ÎŻÎłÎŒÎ± της ΎυΜαΌÎčÎșÎźÏ‚ Ï€ÎżÏ… Î”ÎŻÏ‡Î” ÎșÎ±Ï„ÎŹ Ï„Îż παρΔλΞόΜ. â–ȘïžÎ’ÏÎŻÏƒÎșΔταÎč στηΜ πΔρÎčÎżÏ‡Îź της Μέσα ÎœÎŹÎœÎ·Ï‚, ÏƒÏ„Îż ÎŒÎ±ÎłÎ”Ï…Ï„ÎčÎșό αÎșÏÏ‰Ï„ÎźÏÎč Ï„ÎżÏ… ΚάÎČÎż ΓÎșÏÏŒÏƒÏƒÎż, αÎșρÎčÎČώς ÎŽÎŻÏ€Î»Î± στη ÎžÎŹÎ»Î±ÏƒÏƒÎ±, ΌΔ ÎŒÎčα Ï€Î±ÏÎ±Î»ÎŻÎ± ÎłÎ”ÎŒÎŹÏ„Î· ÎŒÎčÎșÏÎŹ ÎżÎčÎșÎżÎłÎ”ÎœÎ”ÎčαÎșÎŹ ταÎČÎ”ÏÎœÎŹÎșÎčα. â–ȘïžÎ˜Ï…ÎŒÎŻÎ¶Î”Îč σÎșηΜές ÎșÎčÎœÎ·ÎŒÎ±Ï„ÎżÎłÏÎ±Ï†ÎčÎșÎźÏ‚ ταÎčÎœÎŻÎ±Ï‚ ΌΔ Î±ÎœÎžÏÏŽÏ€ÎżÏ…Ï‚ Ï€ÎżÏ… ÎșυÎșÎ»ÎżÏ†ÎżÏÎżÏÎœ ÎŸÏ…Ï€ÏŒÎ»Ï…Ï„ÎżÎč, Ï€Î»Î±Ï„ÏƒÎżÏ…ÏÎŻÎ¶ÎżÏ…Îœ τÎčς Ï€Î±Ï„ÎżÏÏƒÎ”Ï‚ Ï„ÎżÏ…Ï‚ ÎșαÎč Î±Ï€ÎżÎ»Î±ÎŒÎČÎŹÎœÎżÏ…Îœ Ï„ÎżÏ€ÎčÎșές λÎčÏ‡ÎżÏ…ÎŽÎčές, Ï†ÎżÏÏŽÎœÏ„Î±Ï‚ έΜα ΌόΜÎčÎŒÎż Ï‡Î±ÎŒÏŒÎłÎ”Î»Îż ÎŸÎ”ÎłÎœÎżÎčασÎčÎŹÏ‚. â–ȘΕΎώ Ξα Î±Ï€ÎżÎ»Î±ÏÏƒÎ”Ï„Î” Ï„Îż πÎčÎż φρέσÎșÎż ÏˆÎŹÏÎč Ï€ÎżÏ… έχΔτΔ ÎŽÎżÎșÎčÎŒÎŹÏƒÎ”Îč ÎșαÎč Ξα Ï€Î±ÏÎ±ÎŽÎżÎžÎ”ÎŻÏ„Î” σΔ ÎŒÎ±ÎłÎ”Ï…Ï„ÎčÎșÎŹ ηλÎčÎżÎČασÎčλέΌατα. 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 👉𝕹𝕹𝕹.đ•„đ•Łđ•–đ•€đ• đ•™đ• đ•„đ•–đ•đ•€.𝕔𝕠𝕞 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 â–ȘGerolimenas is probably the most beautiful settlement of Mani. â–ȘIts picturesque port, in the past was the most important commercial port of the area. â–ȘIts name means "Holy Harbor", a sample of the dynamic it had in the past. â–ȘIt is located in the area of ​​Mesa Mani, on the enchanting cape of Cape Grosso, right by the sea, with a beach full of small family taverns. â–ȘIt is reminiscent of movie scenes with people walking around barefoot, flattering their feet and enjoying local delicacies, having a permanent carefree smile. â–ȘHere you will enjoy the freshest fish you have tasted and you will be delivered to enchanting sunsets. 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #greece #peloponnisos #mani #gerolimenas #capegrosso #port #sea #blue #summer #summeringreece #greece_travel #greecestagram #greecelover_gr #greece_moments #travel #instatravel #traveller #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #trip #explore #picoftheday #beautifuldestinations #DronePhotography #igdaily #ig_greece #mavicmini

269
7
4 months ago
đŸ‡ŹđŸ‡·
â–ȘΗ ÎœÎżÎœÎ”ÎŒÎČÎŹÏƒÎčα Îź ÎœÎżÎœÎ”ÎŒÎČÎ±ÏƒÎŻÎ± Îź ÎœÎżÎœÎ”ÎŒÎČασÎčÎŹ Îź ÎœÎżÎœÎżÎČÎŹÏƒÎčα, ÎłÎœÏ‰ÏƒÏ„Îź ÏƒÏ„ÎżÏ…Ï‚ ÎŠÏÎŹÎłÎșÎżÏ…Ï‚ ως ΜαλÎČαζία, Î”ÎŻÎœÎ±Îč ÎŒÎčα ÎŒÎčÎșÏÎź ÎčÏƒÏ„ÎżÏÎčÎșÎź πόλη της Î±ÎœÎ±Ï„ÎżÎ»ÎčÎșÎźÏ‚ Î Î”Î»ÎżÏ€ÎżÎœÎœÎźÏƒÎżÏ…, ÏƒÏ„Îż ÎœÎżÎŒÏŒ ΛαÎșÏ‰ÎœÎŻÎ±Ï‚.
â–ȘïžÎ•ÎŻÎœÎ±Îč πΔρÎčÏƒÏƒÏŒÏ„Î”ÏÎż ÎłÎœÏ‰ÏƒÏ„Îź από Ï„Îż ΌΔσαÎčωΜÎčÎșό Ï†ÏÎżÏÏÎčÎż, Î”Ï€ÎŻ Ï„ÎżÏ… ÎżÎŒÏŽÎœÏ…ÎŒÎżÏ… "Î’ÏÎŹÏ‡ÎżÏ… της ÎœÎżÎœÎ”ÎŒÎČασÎčÎŹÏ‚", Ï€ÎżÏ… Î±Ï€ÎżÏ„Î”Î»Î”ÎŻ στηΜ ÎșυρÎčÎżÎ»Î”ÎŸÎŻÎ± ÎŒÎčα ÎŒÎčÎșÏÎź ÎœÎ·ÏƒÎŻÎŽÎ± Ï€ÎżÏ… συΜΎέΔταÎč ΌΔ ÎŒÎčα ÎłÎ­Ï†Ï…ÏÎ± ÏƒÏ…ÎœÎżÎ»ÎčÎșÎżÏ ÎŒÎźÎșÎżÏ…Ï‚ 400 ΌέτρωΜ ΌΔ τηΜ ηπΔÎčρωτÎčÎșÎź ÎżÎŒÏŽÎœÏ…ÎŒÎ· πόλη.
â–ȘïžÎŁÏ„Î± ÎŽÎčασωΞέΜτα ÎșÏ„ÎźÏÎčα ÎșαÎč τÎčς ÎŽÎżÎŒÎ­Ï‚ ÏƒÏ„Îż ÎșÎŹÏƒÏ„ÏÎż πΔρÎčλαΌÎČÎŹÎœÎżÎœÏ„Î±Îč αΌυΜτÎčÎșές ÎșατασÎșΔυές Ï„ÎżÏ… ΔΟωτΔρÎčÎșÎżÏ ÎșÎŹÏƒÏ„ÏÎżÏ… ÎșαÎč αρÎșΔτές ÎŒÎčÎșρές ÎČυζαΜτÎčΜές ΔÎșÎșÎ»Î·ÏƒÎŻÎ”Ï‚.
â–ȘïžÎ€Îż ÏŒÎœÎżÎŒÎŹ της Î”ÎŻÎœÎ±Îč σύΜΞΔτη λέΟη, Ï€ÎżÏ… Ï€ÏÎżÎ­ÏÏ‡Î”Ï„Î±Îč από τÎčς ÎŽÏÎż ΔλληΜÎčÎșές λέΟΔÎčς ΜόΜη ÎșαÎč ΈΌÎČασÎčς.
â–ȘïžÎ€Îż παρωΜύΌÎčÎż της ÎœÎżÎœÎ”ÎŒÎČασÎčÎŹÏ‚ Î”ÎŻÎœÎ±Îč «ΓÎčÎČÏÎ±Î»Ï„ÎŹÏ της Î±ÎœÎ±Ï„ÎżÎ»ÎźÏ‚Â», ΔπΔÎčÎŽÎź Ï„Ï…ÎłÏ‡ÎŹÎœÎ”Îč Μα Î”ÎŻÎœÎ±Îč Ï€Î±ÎœÎżÎŒÎżÎčότυπη ΌΔ Ï„Îż ÎČÏÎŹÏ‡Îż Ï„ÎżÏ… ΓÎčÎČÏÎ±Î»Ï„ÎŹÏ.
â–ȘïžÎœÏ€Î±ÎŻÎœÎżÎœÏ„Î±Ï‚ στηΜ πόλη, Îż ÎșΔΜτρÎčÎșός ÎŽÏÏŒÎŒÎżÏ‚ ΌΔ Ï„Îż ÎČυζαΜτÎčΜό ÎșÎ±Î»ÎœÏ„Î”ÏÎŻÎŒÎč οΎηγΔί στη ΚΔΜτρÎčÎșÎź Î Î»Î±Ï„Î”ÎŻÎ± ΌΔ Ï„Îż παλÎčό ÎșαΜόΜÎč ÎșαÎč τηΜ ΕÎșÎșÎ»Î·ÏƒÎŻÎ± Ï„ÎżÏ… ΕλÎșÎżÎŒÎ­ÎœÎżÏ… ΧρÎčÏƒÏ„ÎżÏ.
🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾
â–ȘMonemvasia or Monovasia, known to the Franks as Malvasia, is a small historic town in the eastern Peloponnese, in the region of Laconia.
â–ȘIt is best known for its medieval fortress, on the eponymous "Monemvasia Rock", which is literally a small island connected by a 400-meter-long bridge to the mainland town of the same name.
â–ȘThe rescued buildings and structures in the castle include defensive structures of the outer castle and several small Byzantine churches.
â–ȘIts name is a compound word, derived from the two Greek words Moni and Embassis.
â–ȘThe nickname of Monemvasia is "Gibraltar of the East", because it happens to be identical to the rock of Gibraltar.
â–ȘEntering the city, the main road with the Byzantine cobbled path leads to the Central Square with the old cannon and the Church of the Broken Christ. 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #greece #peloponnisos #peloponnese #monemvasia #lakonia #medieval #castle #picturesque #explore #summer #summeringreece #greece_travel #greecestagram #greecelover_gr #greece_moments #travel #instatravel #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #trip #explore #picoftheday #beautifuldestination #igdaily #ig_greece

đŸ‡ŹđŸ‡· â–ȘΗ ÎœÎżÎœÎ”ÎŒÎČÎŹÏƒÎčα Îź ÎœÎżÎœÎ”ÎŒÎČÎ±ÏƒÎŻÎ± Îź ÎœÎżÎœÎ”ÎŒÎČασÎčÎŹ Îź ÎœÎżÎœÎżÎČÎŹÏƒÎčα, ÎłÎœÏ‰ÏƒÏ„Îź ÏƒÏ„ÎżÏ…Ï‚ ÎŠÏÎŹÎłÎșÎżÏ…Ï‚ ως ΜαλÎČαζία, Î”ÎŻÎœÎ±Îč ÎŒÎčα ÎŒÎčÎșÏÎź ÎčÏƒÏ„ÎżÏÎčÎșÎź πόλη της Î±ÎœÎ±Ï„ÎżÎ»ÎčÎșÎźÏ‚ Î Î”Î»ÎżÏ€ÎżÎœÎœÎźÏƒÎżÏ…, ÏƒÏ„Îż ÎœÎżÎŒÏŒ ΛαÎșÏ‰ÎœÎŻÎ±Ï‚. â–ȘïžÎ•ÎŻÎœÎ±Îč πΔρÎčÏƒÏƒÏŒÏ„Î”ÏÎż ÎłÎœÏ‰ÏƒÏ„Îź από Ï„Îż ΌΔσαÎčωΜÎčÎșό Ï†ÏÎżÏÏÎčÎż, Î”Ï€ÎŻ Ï„ÎżÏ… ÎżÎŒÏŽÎœÏ…ÎŒÎżÏ… "Î’ÏÎŹÏ‡ÎżÏ… της ÎœÎżÎœÎ”ÎŒÎČασÎčÎŹÏ‚", Ï€ÎżÏ… Î±Ï€ÎżÏ„Î”Î»Î”ÎŻ στηΜ ÎșυρÎčÎżÎ»Î”ÎŸÎŻÎ± ÎŒÎčα ÎŒÎčÎșÏÎź ÎœÎ·ÏƒÎŻÎŽÎ± Ï€ÎżÏ… συΜΎέΔταÎč ΌΔ ÎŒÎčα ÎłÎ­Ï†Ï…ÏÎ± ÏƒÏ…ÎœÎżÎ»ÎčÎșÎżÏ ÎŒÎźÎșÎżÏ…Ï‚ 400 ΌέτρωΜ ΌΔ τηΜ ηπΔÎčρωτÎčÎșÎź ÎżÎŒÏŽÎœÏ…ÎŒÎ· πόλη. â–ȘïžÎŁÏ„Î± ÎŽÎčασωΞέΜτα ÎșÏ„ÎźÏÎčα ÎșαÎč τÎčς ÎŽÎżÎŒÎ­Ï‚ ÏƒÏ„Îż ÎșÎŹÏƒÏ„ÏÎż πΔρÎčλαΌÎČÎŹÎœÎżÎœÏ„Î±Îč αΌυΜτÎčÎșές ÎșατασÎșΔυές Ï„ÎżÏ… ΔΟωτΔρÎčÎșÎżÏ ÎșÎŹÏƒÏ„ÏÎżÏ… ÎșαÎč αρÎșΔτές ÎŒÎčÎșρές ÎČυζαΜτÎčΜές ΔÎșÎșÎ»Î·ÏƒÎŻÎ”Ï‚. â–ȘïžÎ€Îż ÏŒÎœÎżÎŒÎŹ της Î”ÎŻÎœÎ±Îč σύΜΞΔτη λέΟη, Ï€ÎżÏ… Ï€ÏÎżÎ­ÏÏ‡Î”Ï„Î±Îč από τÎčς ÎŽÏÎż ΔλληΜÎčÎșές λέΟΔÎčς ΜόΜη ÎșαÎč ΈΌÎČασÎčς. â–ȘïžÎ€Îż παρωΜύΌÎčÎż της ÎœÎżÎœÎ”ÎŒÎČασÎčÎŹÏ‚ Î”ÎŻÎœÎ±Îč «ΓÎčÎČÏÎ±Î»Ï„ÎŹÏ της Î±ÎœÎ±Ï„ÎżÎ»ÎźÏ‚Â», ΔπΔÎčÎŽÎź Ï„Ï…ÎłÏ‡ÎŹÎœÎ”Îč Μα Î”ÎŻÎœÎ±Îč Ï€Î±ÎœÎżÎŒÎżÎčότυπη ΌΔ Ï„Îż ÎČÏÎŹÏ‡Îż Ï„ÎżÏ… ΓÎčÎČÏÎ±Î»Ï„ÎŹÏ. â–ȘïžÎœÏ€Î±ÎŻÎœÎżÎœÏ„Î±Ï‚ στηΜ πόλη, Îż ÎșΔΜτρÎčÎșός ÎŽÏÏŒÎŒÎżÏ‚ ΌΔ Ï„Îż ÎČυζαΜτÎčΜό ÎșÎ±Î»ÎœÏ„Î”ÏÎŻÎŒÎč οΎηγΔί στη ΚΔΜτρÎčÎșÎź Î Î»Î±Ï„Î”ÎŻÎ± ΌΔ Ï„Îż παλÎčό ÎșαΜόΜÎč ÎșαÎč τηΜ ΕÎșÎșÎ»Î·ÏƒÎŻÎ± Ï„ÎżÏ… ΕλÎșÎżÎŒÎ­ÎœÎżÏ… ΧρÎčÏƒÏ„ÎżÏ. 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 â–ȘMonemvasia or Monovasia, known to the Franks as Malvasia, is a small historic town in the eastern Peloponnese, in the region of Laconia. â–ȘIt is best known for its medieval fortress, on the eponymous "Monemvasia Rock", which is literally a small island connected by a 400-meter-long bridge to the mainland town of the same name. â–ȘThe rescued buildings and structures in the castle include defensive structures of the outer castle and several small Byzantine churches. â–ȘIts name is a compound word, derived from the two Greek words Moni and Embassis. â–ȘThe nickname of Monemvasia is "Gibraltar of the East", because it happens to be identical to the rock of Gibraltar. â–ȘEntering the city, the main road with the Byzantine cobbled path leads to the Central Square with the old cannon and the Church of the Broken Christ. 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #greece #peloponnisos #peloponnese #monemvasia #lakonia #medieval #castle #picturesque #explore #summer #summeringreece #greece_travel #greecestagram #greecelover_gr #greece_moments #travel #instatravel #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #trip #explore #picoftheday #beautifuldestination #igdaily #ig_greece

475
20
4 months ago
đŸ‡ŹđŸ‡·
đŸ“Î–ÏŒÏÎșÎżÏ‚
â–ȘïžÎ•ÎŻÎœÎ±Îč ÎŒÎčα ÎŒÎ”ÎłÎŹÎ»Î· ÎșαÎč ÏŒÎŒÎżÏÏ†Î· Ï€Î±ÏÎ±Î»ÎŻÎ±, Ï€ÎŹÎœÏ‰ από Ï„Îż ΓαύρÎčÎż ÎșαÎč ÎŒÎ”Ï„ÎŹ Ï„Îż Î’Î±ÏÎŻÎŽÎč στη ÎČÎżÏÎ”ÎčÎżÎ±ÎœÎ±Ï„ÎżÎ»ÎčÎșÎź Ï€Î»Î”Ï…ÏÎŹ Ï„ÎżÏ… ΜησÎčÎżÏ.
â–ȘΗ ÎŹÎŒÎŒÎżÏ‚ Î”ÎŻÎœÎ±Îč Ï‡ÏÏ…ÏƒÎź ÎșαÎč τα ÎœÎ”ÏÎŹ πΔΜταÎșÎŹÎžÎ±ÏÎ±.
â–Ș΀α ÎČÏÎŹÏ‡Îčα Ï€ÏÎżÏƒÏ†Î­ÏÎżÏ…Îœ σÎșÎčÎŹ σΔ Î»ÎŻÎłÎżÏ…Ï‚ ÎșαÎč ÎŒÏŒÎœÎż Ï„Ï…Ï‡Î”ÏÎżÏÏ‚.
â–ȘΗ Ξέα Ï„ÎżÏ… Ï€Î”Î»ÎŹÎłÎżÏ…Ï‚ Î”ÎŻÎœÎ±Îč ÎŒÎ±ÎłÎ”Ï…Ï„ÎčÎșÎź.
â–ȘΕÎșΔί Ï€ÎżÏ… ÏƒÏ„Î±ÎŒÎ±Ï„ÎŹ η ÎŹÎŒÎŒÎżÏ‚ ΟΔÎșÎčÎœÎŹ η ÎČÎ»ÎŹÏƒÏ„Î·ÏƒÎ·.
â–Ș΀α ÎČÎżÏ…ÎœÎŹ ΔυωΎÎčÎŹÎ¶ÎżÏ…Îœ ÎșαÎč όταΜ πέφτΔÎč Ï„Îż φως της ηΌέρας η Î·ÏƒÏ…Ï‡ÎŻÎ± Î”ÎŻÎœÎ±Îč ÏƒÏ…ÎłÎșÎ»ÎżÎœÎčστÎčÎșÎź ÎșαÎč ÎŒÏŒÎœÎż τα ÎșύΌατα τηΜ ÎŽÎčαÎșÏŒÏ€Ï„ÎżÏ…Îœ.
â–ȘΗ Ï€Î±ÏÎ±Î»ÎŻÎ± Î”ÎŻÎœÎ±Îč ÎżÏÎłÎ±ÎœÏ‰ÎŒÎ­ÎœÎ· αλλΏ Î”ÎŻÎœÎ±Îč Ï„ÏŒÏƒÎż ÎŒÎ”ÎłÎŹÎ»Î· Ï€ÎżÏ… ΎΔΜ ασφυÎșτÎčÎŹ ΌΔ Ï€ÎżÎ»Ï ÎșÏŒÏƒÎŒÎż.
🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾
â–ȘIt is a large and beautiful beach, above Gavrio and after Varidi on the northeastern side of the island.
â–ȘThe sand is golden and the waters are crystal clear.
â–ȘThe rocks offer shade to the lucky few.
â–ȘThe view of the sea is magnificent.
â–ȘWhere the sand stops, vegetation begins.
â–ȘThe mountains smell and when the daylight falls the silence is shocking and only the waves interrupt it.
â–ȘThe beach is organized but it is so big that it does not suffocate with a lot of people.
🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #greece #cyclades #andros #zorkos #sorgos #sea #summer #summeringreece #greece_travel #greecestagram #greecelover_gr #greece_moments #travel #instatravel #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #trip #explore #picoftheday #beautifuldestination #drone #mavicmini #igaddict #igdaily

đŸ‡ŹđŸ‡· đŸ“Î–ÏŒÏÎșÎżÏ‚ â–ȘïžÎ•ÎŻÎœÎ±Îč ÎŒÎčα ÎŒÎ”ÎłÎŹÎ»Î· ÎșαÎč ÏŒÎŒÎżÏÏ†Î· Ï€Î±ÏÎ±Î»ÎŻÎ±, Ï€ÎŹÎœÏ‰ από Ï„Îż ΓαύρÎčÎż ÎșαÎč ÎŒÎ”Ï„ÎŹ Ï„Îż Î’Î±ÏÎŻÎŽÎč στη ÎČÎżÏÎ”ÎčÎżÎ±ÎœÎ±Ï„ÎżÎ»ÎčÎșÎź Ï€Î»Î”Ï…ÏÎŹ Ï„ÎżÏ… ΜησÎčÎżÏ. â–ȘΗ ÎŹÎŒÎŒÎżÏ‚ Î”ÎŻÎœÎ±Îč Ï‡ÏÏ…ÏƒÎź ÎșαÎč τα ÎœÎ”ÏÎŹ πΔΜταÎșÎŹÎžÎ±ÏÎ±. â–Ș΀α ÎČÏÎŹÏ‡Îčα Ï€ÏÎżÏƒÏ†Î­ÏÎżÏ…Îœ σÎșÎčÎŹ σΔ Î»ÎŻÎłÎżÏ…Ï‚ ÎșαÎč ÎŒÏŒÎœÎż Ï„Ï…Ï‡Î”ÏÎżÏÏ‚. â–ȘΗ Ξέα Ï„ÎżÏ… Ï€Î”Î»ÎŹÎłÎżÏ…Ï‚ Î”ÎŻÎœÎ±Îč ÎŒÎ±ÎłÎ”Ï…Ï„ÎčÎșÎź. â–ȘΕÎșΔί Ï€ÎżÏ… ÏƒÏ„Î±ÎŒÎ±Ï„ÎŹ η ÎŹÎŒÎŒÎżÏ‚ ΟΔÎșÎčÎœÎŹ η ÎČÎ»ÎŹÏƒÏ„Î·ÏƒÎ·. â–Ș΀α ÎČÎżÏ…ÎœÎŹ ΔυωΎÎčÎŹÎ¶ÎżÏ…Îœ ÎșαÎč όταΜ πέφτΔÎč Ï„Îż φως της ηΌέρας η Î·ÏƒÏ…Ï‡ÎŻÎ± Î”ÎŻÎœÎ±Îč ÏƒÏ…ÎłÎșÎ»ÎżÎœÎčστÎčÎșÎź ÎșαÎč ÎŒÏŒÎœÎż τα ÎșύΌατα τηΜ ÎŽÎčαÎșÏŒÏ€Ï„ÎżÏ…Îœ. â–ȘΗ Ï€Î±ÏÎ±Î»ÎŻÎ± Î”ÎŻÎœÎ±Îč ÎżÏÎłÎ±ÎœÏ‰ÎŒÎ­ÎœÎ· αλλΏ Î”ÎŻÎœÎ±Îč Ï„ÏŒÏƒÎż ÎŒÎ”ÎłÎŹÎ»Î· Ï€ÎżÏ… ΎΔΜ ασφυÎșτÎčÎŹ ΌΔ Ï€ÎżÎ»Ï ÎșÏŒÏƒÎŒÎż. 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 â–ȘIt is a large and beautiful beach, above Gavrio and after Varidi on the northeastern side of the island. â–ȘThe sand is golden and the waters are crystal clear. â–ȘThe rocks offer shade to the lucky few. â–ȘThe view of the sea is magnificent. â–ȘWhere the sand stops, vegetation begins. â–ȘThe mountains smell and when the daylight falls the silence is shocking and only the waves interrupt it. â–ȘThe beach is organized but it is so big that it does not suffocate with a lot of people. 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #greece #cyclades #Andros #zorkos #sorgos #sea #summer #summeringreece #greece_travel #greecestagram #greecelover_gr #greece_moments #travel #instatravel #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #trip #explore #picoftheday #beautifuldestination #drone #mavicmini #igaddict #igdaily

283
19
4 months ago
🇼đŸ‡č
â–Șïžđš…đšŽđš—đš’đšŒđšŽ, 𝙾𝚝𝚊𝚕𝚒𝚊𝚗 𝚅𝚎𝚗𝚎𝚣𝚒𝚊, 𝚌𝚒𝚝𝚱, 𝚖𝚊𝚓𝚘𝚛 𝚜𝚎𝚊𝚙𝚘𝚛𝚝 𝚊𝚗𝚍 𝚌𝚊𝚙𝚒𝚝𝚊𝚕 𝚘𝚏 𝚋𝚘𝚝𝚑 𝚝𝚑𝚎 𝚙𝚛𝚘𝚟𝚒𝚗𝚌𝚒𝚊 (𝚙𝚛𝚘𝚟𝚒𝚗𝚌𝚎) 𝚘𝚏 𝚅𝚎𝚗𝚎𝚣𝚒𝚊 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚛𝚎𝚐𝚒𝚘𝚗𝚎 (𝚛𝚎𝚐𝚒𝚘𝚗) 𝚘𝚏 𝚅𝚎𝚗𝚎𝚝𝚘, 𝚗𝚘𝚛𝚝𝚑𝚎𝚛𝚗 𝙾𝚝𝚊𝚕𝚱.
â–Șïžđ™°đš— 𝚒𝚜𝚕𝚊𝚗𝚍 𝚌𝚒𝚝𝚱, 𝚒𝚝 𝚠𝚊𝚜 𝚘𝚗𝚌𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚎𝚗𝚝𝚛𝚎 𝚘𝚏 𝚊 𝚖𝚊𝚛𝚒𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚛𝚎𝚙𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌.
â–Șïžđ™žđš 𝚠𝚊𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚐𝚛𝚎𝚊𝚝𝚎𝚜𝚝 𝚜𝚎𝚊𝚙𝚘𝚛𝚝 𝚒𝚗 𝚕𝚊𝚝𝚎 𝚖𝚎𝚍𝚒𝚎𝚟𝚊𝚕 𝙮𝚞𝚛𝚘𝚙𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚒𝚗𝚎𝚗𝚝’𝚜 𝚌𝚘𝚖𝚖𝚎𝚛𝚌𝚒𝚊𝚕 𝚊𝚗𝚍 𝚌𝚞𝚕𝚝𝚞𝚛𝚊𝚕 𝚕𝚒𝚗𝚔 𝚝𝚘 𝙰𝚜𝚒𝚊.
â–Șïžđš…đšŽđš—đš’đšŒđšŽ 𝚒𝚜 𝚞𝚗𝚒𝚚𝚞𝚎 𝚎𝚗𝚟𝚒𝚛𝚘𝚗𝚖𝚎𝚗𝚝𝚊𝚕𝚕𝚱, 𝚊𝚛𝚌𝚑𝚒𝚝𝚎𝚌𝚝𝚞𝚛𝚊𝚕𝚕𝚱, 𝚊𝚗𝚍 𝚑𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚒𝚌𝚊𝚕𝚕𝚱 𝚊𝚗𝚍 𝚒𝚗 𝚒𝚝𝚜 𝚍𝚊𝚱𝚜 𝚊𝚜 𝚊 𝚛𝚎𝚙𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚒𝚝𝚱 𝚠𝚊𝚜 𝚜𝚝𝚱𝚕𝚎𝚍 𝚕𝚊 𝚜𝚎𝚛𝚎𝚗𝚒𝚜𝚜𝚒𝚖𝚊 (“𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚜𝚝 𝚜𝚎𝚛𝚎𝚗𝚎” 𝚘𝚛 “𝚜𝚞𝚋𝚕𝚒𝚖𝚎”).
â–Șïžđ™žđš 𝚛𝚎𝚖𝚊𝚒𝚗𝚜 𝚊 𝚖𝚊𝚓𝚘𝚛 𝙾𝚝𝚊𝚕𝚒𝚊𝚗 𝚙𝚘𝚛𝚝 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚗𝚘𝚛𝚝𝚑𝚎𝚛𝚗 𝙰𝚍𝚛𝚒𝚊𝚝𝚒𝚌 𝚂𝚎𝚊 𝚊𝚗𝚍 𝚒𝚜 𝚘𝚗𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍’𝚜 𝚘𝚕𝚍𝚎𝚜𝚝 𝚝𝚘𝚞𝚛𝚒𝚜𝚝 𝚊𝚗𝚍 𝚌𝚞𝚕𝚝𝚞𝚛𝚊𝚕 𝚌𝚎𝚗𝚝𝚛𝚎𝚜.
🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #italy #italia #venezia #venice #unesco #worldheritage #grandcanal #canals #travel #instatravel #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #trip #explore #picoftheday #beautifuldestination #ig_italia #ig_italy #igdaily #igers #igtravel #igaddict #igersitalia #igworldclub

🇼đŸ‡č â–Șïžđš…đšŽđš—đš’đšŒđšŽ, 𝙾𝚝𝚊𝚕𝚒𝚊𝚗 𝚅𝚎𝚗𝚎𝚣𝚒𝚊, 𝚌𝚒𝚝𝚱, 𝚖𝚊𝚓𝚘𝚛 𝚜𝚎𝚊𝚙𝚘𝚛𝚝 𝚊𝚗𝚍 𝚌𝚊𝚙𝚒𝚝𝚊𝚕 𝚘𝚏 𝚋𝚘𝚝𝚑 𝚝𝚑𝚎 𝚙𝚛𝚘𝚟𝚒𝚗𝚌𝚒𝚊 (𝚙𝚛𝚘𝚟𝚒𝚗𝚌𝚎) 𝚘𝚏 𝚅𝚎𝚗𝚎𝚣𝚒𝚊 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚛𝚎𝚐𝚒𝚘𝚗𝚎 (𝚛𝚎𝚐𝚒𝚘𝚗) 𝚘𝚏 𝚅𝚎𝚗𝚎𝚝𝚘, 𝚗𝚘𝚛𝚝𝚑𝚎𝚛𝚗 𝙾𝚝𝚊𝚕𝚱. â–Șïžđ™°đš— 𝚒𝚜𝚕𝚊𝚗𝚍 𝚌𝚒𝚝𝚱, 𝚒𝚝 𝚠𝚊𝚜 𝚘𝚗𝚌𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚎𝚗𝚝𝚛𝚎 𝚘𝚏 𝚊 𝚖𝚊𝚛𝚒𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚛𝚎𝚙𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌. â–Șïžđ™žđš 𝚠𝚊𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚐𝚛𝚎𝚊𝚝𝚎𝚜𝚝 𝚜𝚎𝚊𝚙𝚘𝚛𝚝 𝚒𝚗 𝚕𝚊𝚝𝚎 𝚖𝚎𝚍𝚒𝚎𝚟𝚊𝚕 𝙮𝚞𝚛𝚘𝚙𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚒𝚗𝚎𝚗𝚝’𝚜 𝚌𝚘𝚖𝚖𝚎𝚛𝚌𝚒𝚊𝚕 𝚊𝚗𝚍 𝚌𝚞𝚕𝚝𝚞𝚛𝚊𝚕 𝚕𝚒𝚗𝚔 𝚝𝚘 𝙰𝚜𝚒𝚊. â–Șïžđš…đšŽđš—đš’đšŒđšŽ 𝚒𝚜 𝚞𝚗𝚒𝚚𝚞𝚎 𝚎𝚗𝚟𝚒𝚛𝚘𝚗𝚖𝚎𝚗𝚝𝚊𝚕𝚕𝚱, 𝚊𝚛𝚌𝚑𝚒𝚝𝚎𝚌𝚝𝚞𝚛𝚊𝚕𝚕𝚱, 𝚊𝚗𝚍 𝚑𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚒𝚌𝚊𝚕𝚕𝚱 𝚊𝚗𝚍 𝚒𝚗 𝚒𝚝𝚜 𝚍𝚊𝚱𝚜 𝚊𝚜 𝚊 𝚛𝚎𝚙𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚒𝚝𝚱 𝚠𝚊𝚜 𝚜𝚝𝚱𝚕𝚎𝚍 𝚕𝚊 𝚜𝚎𝚛𝚎𝚗𝚒𝚜𝚜𝚒𝚖𝚊 (“𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚜𝚝 𝚜𝚎𝚛𝚎𝚗𝚎” 𝚘𝚛 “𝚜𝚞𝚋𝚕𝚒𝚖𝚎”). â–Șïžđ™žđš 𝚛𝚎𝚖𝚊𝚒𝚗𝚜 𝚊 𝚖𝚊𝚓𝚘𝚛 𝙾𝚝𝚊𝚕𝚒𝚊𝚗 𝚙𝚘𝚛𝚝 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚗𝚘𝚛𝚝𝚑𝚎𝚛𝚗 𝙰𝚍𝚛𝚒𝚊𝚝𝚒𝚌 𝚂𝚎𝚊 𝚊𝚗𝚍 𝚒𝚜 𝚘𝚗𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍’𝚜 𝚘𝚕𝚍𝚎𝚜𝚝 𝚝𝚘𝚞𝚛𝚒𝚜𝚝 𝚊𝚗𝚍 𝚌𝚞𝚕𝚝𝚞𝚛𝚊𝚕 𝚌𝚎𝚗𝚝𝚛𝚎𝚜. 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #italy #italia #venezia #venice #unesco #worldheritage #grandcanal #canals #travel #instatravel #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #trip #explore #picoftheday #beautifuldestination #ig_italia #ig_italy #igdaily #igers #igtravel #igaddict #igersitalia #igworldclub

267
21
4 months ago
đŸ‡ŹđŸ‡·âš“đŸ§­â˜€ïžâ›±ïžâ›”đŸ§ł
đŸ…»đŸ…žđŸ†…đŸ…Ž đŸ†ˆđŸ…ŸđŸ†„đŸ† đŸ…ŒđŸ†ˆđŸ†ƒđŸ…· đŸ…žđŸ…œ đŸ…¶đŸ†đŸ…ŽđŸ…ŽđŸ…Č🅮
🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #greece #cyclades #andros #ateni #boat #blue #dronephotography #igers #ig_greece #summeringreece #greece_travel #greecestagram #greecelover_gr #greece_moments #travel #instatravel #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #trip #explore #picoftheday #beautifuldestination #drone #mavicmini #igers

đŸ‡ŹđŸ‡·âš“đŸ§­â˜€ïžâ›±ïžâ›”đŸ§ł đŸ…»đŸ…žđŸ†…đŸ…Ž đŸ†ˆđŸ…ŸđŸ†„đŸ† đŸ…ŒđŸ†ˆđŸ†ƒđŸ…· đŸ…žđŸ…œ đŸ…¶đŸ†đŸ…ŽđŸ…ŽđŸ…Č🅮 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #greece #cyclades #Andros #Ateni #boat #blue #DronePhotography #igers #ig_greece #summeringreece #greece_travel #greecestagram #greecelover_gr #greece_moments #travel #instatravel #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #trip #explore #picoftheday #beautifuldestination #drone #mavicmini #igers

296
20
4 months ago
🇼đŸ‡č
â–Șđ™Č𝚊𝚝𝚝𝚎𝚍𝚛𝚊𝚕𝚎 𝚍𝚒 𝚂𝚊𝚗𝚝𝚊 đ™ŒđšŠđš›đš’đšŠ 𝚍𝚎𝚕 đ™”đš’đš˜đš›đšŽ 𝚒𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚊𝚝𝚑𝚎𝚍𝚛𝚊𝚕 𝚘𝚏 đ™”đš•đš˜đš›đšŽđš—đšŒđšŽ.
â–Șïžđ™žđš 𝚠𝚊𝚜 𝚋𝚎𝚐𝚞𝚗 𝚒𝚗 đŸ·đŸžđŸżđŸŒ 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 đ™¶đš˜đšđš‘đš’đšŒ 𝚜𝚝𝚱𝚕𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚠𝚊𝚜 𝚜𝚝𝚛𝚞𝚌𝚝𝚞𝚛𝚊𝚕𝚕𝚱 𝚌𝚘𝚖𝚙𝚕𝚎𝚝𝚎𝚍 𝚋𝚱 đŸ·đŸșđŸčđŸŒ.
â–Șïžđšƒđš‘đšŽ 𝚎𝚡𝚝𝚎𝚛𝚒𝚘𝚛 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚊𝚜𝚒𝚕𝚒𝚌𝚊 𝚒𝚜 𝚏𝚊𝚌𝚎𝚍 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚙𝚘𝚕𝚱𝚌𝚑𝚛𝚘𝚖𝚎 𝚖𝚊𝚛𝚋𝚕𝚎 𝚙𝚊𝚗𝚎𝚕𝚜 𝚒𝚗 𝚟𝚊𝚛𝚒𝚘𝚞𝚜 𝚜𝚑𝚊𝚍𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚐𝚛𝚎𝚎𝚗 𝚊𝚗𝚍 𝚙𝚒𝚗𝚔, 𝚋𝚘𝚛𝚍𝚎𝚛𝚎𝚍 𝚋𝚱 𝚠𝚑𝚒𝚝𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚑𝚊𝚜 𝚊𝚗 𝚎𝚕𝚊𝚋𝚘𝚛𝚊𝚝𝚎 đŸ·đŸżđšđš‘-𝚌𝚎𝚗𝚝𝚞𝚛𝚱 đ™¶đš˜đšđš‘đš’đšŒ 𝚁𝚎𝚟𝚒𝚟𝚊𝚕 𝚏𝚊ç𝚊𝚍𝚎 𝚋𝚱 𝙮𝚖𝚒𝚕𝚒𝚘 𝙳𝚎 đ™”đšŠđš‹đš›đš’đšœ.
â–Șïžđšƒđš‘đšŽ 𝚌𝚊𝚝𝚑𝚎𝚍𝚛𝚊𝚕 𝚌𝚘𝚖𝚙𝚕𝚎𝚡, 𝚒𝚗 𝙿𝚒𝚊𝚣𝚣𝚊 𝚍𝚎𝚕 𝙳𝚞𝚘𝚖𝚘, 𝚒𝚗𝚌𝚕𝚞𝚍𝚎𝚜 𝚝𝚑𝚎 đ™±đšŠđš™đšđš’đšœđšđšŽđš›đšą 𝚊𝚗𝚍 đ™¶đš’đš˜đšđšđš˜'𝚜 đ™Č𝚊𝚖𝚙𝚊𝚗𝚒𝚕𝚎.
â–Șïžđ™°đš•đš• 𝚝𝚑𝚎𝚜𝚎 𝚋𝚞𝚒𝚕𝚍𝚒𝚗𝚐𝚜 𝚊𝚛𝚎 𝚙𝚊𝚛𝚝 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 đš„đ™œđ™Žđš‚đ™Čđ™Ÿ 𝚆𝚘𝚛𝚕𝚍 đ™·đšŽđš›đš’đšđšŠđšđšŽ 𝚂𝚒𝚝𝚎 𝚌𝚘𝚟𝚎𝚛𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎 𝚑𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚒𝚌 𝚌𝚎𝚗𝚝𝚛𝚎 𝚘𝚏 đ™”đš•đš˜đš›đšŽđš—đšŒđšŽ.
â–Șïžđ™”đš•đš˜đš›đšŽđš—đšŒđšŽ'𝚜 𝚌𝚊𝚝𝚑𝚎𝚍𝚛𝚊𝚕 𝚒𝚜 𝚝𝚑𝚎 đŸș𝚝𝚑 𝚕𝚊𝚛𝚐𝚎𝚜𝚝 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍, 𝚊𝚏𝚝𝚎𝚛 𝚂𝚝. 𝙿𝚎𝚝𝚎𝚛'𝚜 𝚒𝚗 𝚁𝚘𝚖𝚎, 𝚂𝚝. 𝙿𝚊𝚞𝚕'𝚜 𝚒𝚗 đ™»đš˜đš—đšđš˜đš— 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝙳𝚞𝚘𝚖𝚘 𝚒𝚗 đ™Œđš’đš•đšŠđš—.
â–Șïžđ™žđš 𝚛𝚎𝚖𝚊𝚒𝚗𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚕𝚊𝚛𝚐𝚎𝚜𝚝 𝚋𝚛𝚒𝚌𝚔 𝚍𝚘𝚖𝚎 𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚌𝚘𝚗𝚜𝚝𝚛𝚞𝚌𝚝𝚎𝚍.
đŸ”č𝚃𝚊𝚔𝚎 𝚊 𝚌𝚊𝚛𝚎𝚏𝚞𝚕𝚕 𝚕𝚘𝚘𝚔 𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚕𝚘𝚌𝚔 𝚊𝚋𝚘𝚟𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚎𝚗𝚝𝚛𝚊𝚗𝚌𝚎 𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚒𝚗𝚜𝚒𝚍𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚑𝚞𝚛𝚌𝚑.
đŸ”č𝚃𝚑𝚎 𝚎𝚗𝚝𝚛𝚊𝚗𝚌𝚎 𝚒𝚜 𝚏𝚛𝚎𝚎.
đŸ”čđ™Č𝚕𝚒𝚖𝚋 𝚞𝚙 𝚝𝚑𝚎 𝙳𝚘𝚖𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 đ™¶đš’đš˜đšđšđš˜'𝚜 đ™Č𝚊𝚖𝚙𝚊𝚗𝚒𝚕𝚎.
đŸ”č𝚅𝚒𝚜𝚒𝚝 𝚝𝚑𝚎 đ™±đšŠđš™đšđš’đšœđšđšŽđš›đšą & 𝚝𝚑𝚎 đ™ŒđšžđšœđšŽđšžđš–.
🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #italy #italia #toscane #tuscany #firenze #florence #piazzadelduomo #santamariadelfiore #cathedral #cattedrale #giotto #campanille #baptistery #inferno #travel #instatravel #traveller #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #explore #picoftheday #beautifuldestination #igdaily #igtravel #igaddict #igersitalia #ig_italia

🇼đŸ‡č â–Șđ™Č𝚊𝚝𝚝𝚎𝚍𝚛𝚊𝚕𝚎 𝚍𝚒 𝚂𝚊𝚗𝚝𝚊 đ™ŒđšŠđš›đš’đšŠ 𝚍𝚎𝚕 đ™”đš’đš˜đš›đšŽ 𝚒𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚊𝚝𝚑𝚎𝚍𝚛𝚊𝚕 𝚘𝚏 đ™”đš•đš˜đš›đšŽđš—đšŒđšŽ. â–Șïžđ™žđš 𝚠𝚊𝚜 𝚋𝚎𝚐𝚞𝚗 𝚒𝚗 đŸ·đŸžđŸżđŸŒ 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 đ™¶đš˜đšđš‘đš’đšŒ 𝚜𝚝𝚱𝚕𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚠𝚊𝚜 𝚜𝚝𝚛𝚞𝚌𝚝𝚞𝚛𝚊𝚕𝚕𝚱 𝚌𝚘𝚖𝚙𝚕𝚎𝚝𝚎𝚍 𝚋𝚱 đŸ·đŸșđŸčđŸŒ. â–Șïžđšƒđš‘đšŽ 𝚎𝚡𝚝𝚎𝚛𝚒𝚘𝚛 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚊𝚜𝚒𝚕𝚒𝚌𝚊 𝚒𝚜 𝚏𝚊𝚌𝚎𝚍 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚙𝚘𝚕𝚱𝚌𝚑𝚛𝚘𝚖𝚎 𝚖𝚊𝚛𝚋𝚕𝚎 𝚙𝚊𝚗𝚎𝚕𝚜 𝚒𝚗 𝚟𝚊𝚛𝚒𝚘𝚞𝚜 𝚜𝚑𝚊𝚍𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚐𝚛𝚎𝚎𝚗 𝚊𝚗𝚍 𝚙𝚒𝚗𝚔, 𝚋𝚘𝚛𝚍𝚎𝚛𝚎𝚍 𝚋𝚱 𝚠𝚑𝚒𝚝𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚑𝚊𝚜 𝚊𝚗 𝚎𝚕𝚊𝚋𝚘𝚛𝚊𝚝𝚎 đŸ·đŸżđšđš‘-𝚌𝚎𝚗𝚝𝚞𝚛𝚱 đ™¶đš˜đšđš‘đš’đšŒ 𝚁𝚎𝚟𝚒𝚟𝚊𝚕 𝚏𝚊ç𝚊𝚍𝚎 𝚋𝚱 𝙮𝚖𝚒𝚕𝚒𝚘 𝙳𝚎 đ™”đšŠđš‹đš›đš’đšœ. â–Șïžđšƒđš‘đšŽ 𝚌𝚊𝚝𝚑𝚎𝚍𝚛𝚊𝚕 𝚌𝚘𝚖𝚙𝚕𝚎𝚡, 𝚒𝚗 𝙿𝚒𝚊𝚣𝚣𝚊 𝚍𝚎𝚕 𝙳𝚞𝚘𝚖𝚘, 𝚒𝚗𝚌𝚕𝚞𝚍𝚎𝚜 𝚝𝚑𝚎 đ™±đšŠđš™đšđš’đšœđšđšŽđš›đšą 𝚊𝚗𝚍 đ™¶đš’đš˜đšđšđš˜'𝚜 đ™Č𝚊𝚖𝚙𝚊𝚗𝚒𝚕𝚎. â–Șïžđ™°đš•đš• 𝚝𝚑𝚎𝚜𝚎 𝚋𝚞𝚒𝚕𝚍𝚒𝚗𝚐𝚜 𝚊𝚛𝚎 𝚙𝚊𝚛𝚝 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 đš„đ™œđ™Žđš‚đ™Čđ™Ÿ 𝚆𝚘𝚛𝚕𝚍 đ™·đšŽđš›đš’đšđšŠđšđšŽ 𝚂𝚒𝚝𝚎 𝚌𝚘𝚟𝚎𝚛𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎 𝚑𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚒𝚌 𝚌𝚎𝚗𝚝𝚛𝚎 𝚘𝚏 đ™”đš•đš˜đš›đšŽđš—đšŒđšŽ. â–Șïžđ™”đš•đš˜đš›đšŽđš—đšŒđšŽ'𝚜 𝚌𝚊𝚝𝚑𝚎𝚍𝚛𝚊𝚕 𝚒𝚜 𝚝𝚑𝚎 đŸș𝚝𝚑 𝚕𝚊𝚛𝚐𝚎𝚜𝚝 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍, 𝚊𝚏𝚝𝚎𝚛 𝚂𝚝. 𝙿𝚎𝚝𝚎𝚛'𝚜 𝚒𝚗 𝚁𝚘𝚖𝚎, 𝚂𝚝. 𝙿𝚊𝚞𝚕'𝚜 𝚒𝚗 đ™»đš˜đš—đšđš˜đš— 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝙳𝚞𝚘𝚖𝚘 𝚒𝚗 đ™Œđš’đš•đšŠđš—. â–Șïžđ™žđš 𝚛𝚎𝚖𝚊𝚒𝚗𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚕𝚊𝚛𝚐𝚎𝚜𝚝 𝚋𝚛𝚒𝚌𝚔 𝚍𝚘𝚖𝚎 𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚌𝚘𝚗𝚜𝚝𝚛𝚞𝚌𝚝𝚎𝚍. đŸ”č𝚃𝚊𝚔𝚎 𝚊 𝚌𝚊𝚛𝚎𝚏𝚞𝚕𝚕 𝚕𝚘𝚘𝚔 𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚕𝚘𝚌𝚔 𝚊𝚋𝚘𝚟𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚎𝚗𝚝𝚛𝚊𝚗𝚌𝚎 𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚒𝚗𝚜𝚒𝚍𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚑𝚞𝚛𝚌𝚑. đŸ”č𝚃𝚑𝚎 𝚎𝚗𝚝𝚛𝚊𝚗𝚌𝚎 𝚒𝚜 𝚏𝚛𝚎𝚎. đŸ”čđ™Č𝚕𝚒𝚖𝚋 𝚞𝚙 𝚝𝚑𝚎 𝙳𝚘𝚖𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 đ™¶đš’đš˜đšđšđš˜'𝚜 đ™Č𝚊𝚖𝚙𝚊𝚗𝚒𝚕𝚎. đŸ”č𝚅𝚒𝚜𝚒𝚝 𝚝𝚑𝚎 đ™±đšŠđš™đšđš’đšœđšđšŽđš›đšą & 𝚝𝚑𝚎 đ™ŒđšžđšœđšŽđšžđš–. 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #italy #italia #toscane #tuscany #firenze #florence #piazzadelduomo #santamariadelfiore #cathedral #cattedrale #giotto #campanille #baptistery #inferno #travel #instatravel #traveller #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #explore #picoftheday #beautifuldestination #igdaily #igtravel #igaddict #igersitalia #ig_italia

239
11
4 months ago
đŸ‡ŹđŸ‡·
📍ΜÎčÎșÏÎź Βίγλα / ÎÎŹÎŸÎżÏ‚
â–ȘΌπως ΎηλώΜΔÎč ÎșαÎč από Ï„Îż ÏŒÎœÎżÎŒÎ± της (Βίγλα), η ÎŒÎčÎșÏÎź Βίγλα Î±Ï€ÎżÏ„Î”Î»ÎżÏÏƒÎ” παλÎčότΔρα Ï€Î±ÏÎ±Ï„Î·ÏÎ·Ï„ÎźÏÎčÎż, Ï€ÏÎżÏ†Î±ÎœÏŽÏ‚ ÎłÎčα Ï„ÎżÎœ ÎșÎŻÎœÎŽÏ…ÎœÎż τωΜ πΔÎčρατώΜ στη ÎÎŹÎŸÎż.
â–ȘΟυσÎčαστÎčÎșÎŹ πρόÎșΔÎčταÎč ÎłÎčα 2 Ï€Î±ÏÎ±Î»ÎŻÎ”Ï‚, Ï„Îż ΛÎčÎŒÎ±ÎœÎŹÎșÎč ÎșαÎč η Î Î±ÏÎžÎ­ÎœÎżÏ‚, Ï€ÎżÏ… Ï‡Ï‰ÏÎŻÎ¶ÎżÎœÏ„Î±Îč από έΜαΜ ÎČÏÎŹÏ‡Îż.
â–ȘΚαÎč ÎżÎč ÎŽÏÎż Ï€Î±ÏÎ±Î»ÎŻÎ”Ï‚ Î­Ï‡ÎżÏ…Îœ Ï…Ï€Î­ÏÎżÏ‡Î”Ï‚ Î±ÎŒÎŒÎżÏ…ÎŽÎčές ÎșαÎč ÎșÎ±Ï„Î±ÎłÎŹÎ»Î±ÎœÎ± ÎœÎ”ÏÎŹ.
â–ȘH Ï€Î±ÏÎ±Î»ÎŻÎ± της Î Î±ÏÎžÎ­ÎœÎżÏ… Î”ÎŻÎœÎ±Îč Ï„ÏŒÏ€ÎżÏ‚ ÏƒÏ…ÎœÎŹÎœÏ„Î·ÏƒÎ·Ï‚ ÎłÎčα ÏŒÏƒÎżÏ…Ï‚ ÎșÎŹÎœÎżÏ…Îœ Kitesurfing & Windsurfing ÎșαΞώς ÎżÎč ÎșαÎčρÎčÎșές ÏƒÏ…ÎœÎžÎźÎșΔς Î”ÎŻÎœÎ±Îč ÎčΎαΜÎčÎșές ÎłÎčα Î±Ï…Ï„ÎŹ τα ÏƒÏ€ÎżÏ.
â–ȘïžÎœÎżÎœÎ±ÎŽÎčÎșό χαραÎșτηρÎčστÎčÎșό της πΔρÎčÎżÏ‡ÎźÏ‚ Î”ÎŻÎœÎ±Îč ότÎč ΔΜώ στηΜ ÎŒÎčα Ï€Î±ÏÎ±Î»ÎŻÎ± ÎŒÏ€ÎżÏÎ”ÎŻ Μα Ï€ÎœÎ­ÎżÏ…Îœ ÎčÏƒÏ‡Ï…ÏÎżÎŻ ÎŹÎœÎ”ÎŒÎżÎč, στηΜ Ώλλη Ï€Î±ÏÎ±Î»ÎŻÎ± ÎŒÏ€ÎżÏÎ”ÎŻ Îż ΔπÎčσÎșέπτης Μα Î±Ï€ÎżÎ»Î±ÎŒÎČÎŹÎœÎ”Îč Ï„Îż ÎŒÏ€ÎŹÎœÎčÎż Ï„ÎżÏ…, Ï‡Ï‰ÏÎŻÏ‚ ÎșÎ±ÎžÏŒÎ»ÎżÏ… αέρα.
🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾
â–ȘAs it states from its name (Vigla), little Vigla used to be an observatory, apparently for the danger of pirates in Naxos.
â–ȘEssentially these are 2 beaches, Limanaki and Parthenos, separated by a rock.
â–ȘBoth of them have wonderful sandy beaches and clear blue waters.
â–ȘParthenos beach is a meeting place for those who do Kitesurfing & Windsurfing as the weather conditions are ideal for these sports.
â–ȘA unique feature of the area is that while on one beach strong winds can blow, on the other beach the visitor can enjoy his swim, without any air.
🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #greece #cyclades #naxos #mikrivigla #vigla #kitesurfing #windsurfing #beach #blue #aegean #summer #summeringreece #greece_travel #greecestagram #greecelover_gr #greece_moments #travel #instatravel #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #trip #explore #picoftheday #beautifuldestinations

đŸ‡ŹđŸ‡· 📍ΜÎčÎșÏÎź Βίγλα / ÎÎŹÎŸÎżÏ‚ â–ȘΌπως ΎηλώΜΔÎč ÎșαÎč από Ï„Îż ÏŒÎœÎżÎŒÎ± της (Βίγλα), η ÎŒÎčÎșÏÎź Βίγλα Î±Ï€ÎżÏ„Î”Î»ÎżÏÏƒÎ” παλÎčότΔρα Ï€Î±ÏÎ±Ï„Î·ÏÎ·Ï„ÎźÏÎčÎż, Ï€ÏÎżÏ†Î±ÎœÏŽÏ‚ ÎłÎčα Ï„ÎżÎœ ÎșÎŻÎœÎŽÏ…ÎœÎż τωΜ πΔÎčρατώΜ στη ÎÎŹÎŸÎż. â–ȘΟυσÎčαστÎčÎșÎŹ πρόÎșΔÎčταÎč ÎłÎčα 2 Ï€Î±ÏÎ±Î»ÎŻÎ”Ï‚, Ï„Îż ΛÎčÎŒÎ±ÎœÎŹÎșÎč ÎșαÎč η Î Î±ÏÎžÎ­ÎœÎżÏ‚, Ï€ÎżÏ… Ï‡Ï‰ÏÎŻÎ¶ÎżÎœÏ„Î±Îč από έΜαΜ ÎČÏÎŹÏ‡Îż. â–ȘΚαÎč ÎżÎč ÎŽÏÎż Ï€Î±ÏÎ±Î»ÎŻÎ”Ï‚ Î­Ï‡ÎżÏ…Îœ Ï…Ï€Î­ÏÎżÏ‡Î”Ï‚ Î±ÎŒÎŒÎżÏ…ÎŽÎčές ÎșαÎč ÎșÎ±Ï„Î±ÎłÎŹÎ»Î±ÎœÎ± ÎœÎ”ÏÎŹ. â–ȘH Ï€Î±ÏÎ±Î»ÎŻÎ± της Î Î±ÏÎžÎ­ÎœÎżÏ… Î”ÎŻÎœÎ±Îč Ï„ÏŒÏ€ÎżÏ‚ ÏƒÏ…ÎœÎŹÎœÏ„Î·ÏƒÎ·Ï‚ ÎłÎčα ÏŒÏƒÎżÏ…Ï‚ ÎșÎŹÎœÎżÏ…Îœ Kitesurfing & Windsurfing ÎșαΞώς ÎżÎč ÎșαÎčρÎčÎșές ÏƒÏ…ÎœÎžÎźÎșΔς Î”ÎŻÎœÎ±Îč ÎčΎαΜÎčÎșές ÎłÎčα Î±Ï…Ï„ÎŹ τα ÏƒÏ€ÎżÏ. â–ȘïžÎœÎżÎœÎ±ÎŽÎčÎșό χαραÎșτηρÎčστÎčÎșό της πΔρÎčÎżÏ‡ÎźÏ‚ Î”ÎŻÎœÎ±Îč ότÎč ΔΜώ στηΜ ÎŒÎčα Ï€Î±ÏÎ±Î»ÎŻÎ± ÎŒÏ€ÎżÏÎ”ÎŻ Μα Ï€ÎœÎ­ÎżÏ…Îœ ÎčÏƒÏ‡Ï…ÏÎżÎŻ ÎŹÎœÎ”ÎŒÎżÎč, στηΜ Ώλλη Ï€Î±ÏÎ±Î»ÎŻÎ± ÎŒÏ€ÎżÏÎ”ÎŻ Îż ΔπÎčσÎșέπτης Μα Î±Ï€ÎżÎ»Î±ÎŒÎČÎŹÎœÎ”Îč Ï„Îż ÎŒÏ€ÎŹÎœÎčÎż Ï„ÎżÏ…, Ï‡Ï‰ÏÎŻÏ‚ ÎșÎ±ÎžÏŒÎ»ÎżÏ… αέρα. 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 â–ȘAs it states from its name (Vigla), little Vigla used to be an observatory, apparently for the danger of pirates in Naxos. â–ȘEssentially these are 2 beaches, Limanaki and Parthenos, separated by a rock. â–ȘBoth of them have wonderful sandy beaches and clear blue waters. â–ȘParthenos beach is a meeting place for those who do Kitesurfing & Windsurfing as the weather conditions are ideal for these sports. â–ȘA unique feature of the area is that while on one beach strong winds can blow, on the other beach the visitor can enjoy his swim, without any air. 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #greece #cyclades #naxos #mikrivigla #vigla #kitesurfing #windsurfing #beach #blue #aegean #summer #summeringreece #greece_travel #greecestagram #greecelover_gr #greece_moments #travel #instatravel #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #trip #explore #picoftheday #beautifuldestinations

255
15
4 months ago
🇯🇮
â„™đ•–đ•„đ•Łđ•’ / 𝕁𝕠𝕣𝕕𝕒𝕟
â–Șïžđ™żđšŽđšđš›đšŠ 𝚒𝚜 𝚊 𝚑𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚒𝚌𝚊𝚕 𝚊𝚗𝚍 𝚊𝚛𝚌𝚑𝚊𝚎𝚘𝚕𝚘𝚐𝚒𝚌𝚊𝚕 𝚌𝚒𝚝𝚱 𝚒𝚗 𝚜𝚘𝚞𝚝𝚑𝚎𝚛𝚗 đ™č𝚘𝚛𝚍𝚊𝚗.
â–Șïžđ™żđšŽđšđš›đšŠ 𝚕𝚒𝚎𝚜 𝚊𝚛𝚘𝚞𝚗𝚍 đ™č𝚊𝚋𝚊𝚕 𝙰𝚕-đ™ŒđšŠđšđš‹đšŠđš‘ 𝚒𝚗 𝚊 𝚋𝚊𝚜𝚒𝚗 𝚜𝚞𝚛𝚛𝚘𝚞𝚗𝚍𝚎𝚍 𝚋𝚱 𝚖𝚘𝚞𝚗𝚝𝚊𝚒𝚗𝚜 𝚠𝚑𝚒𝚌𝚑 𝚏𝚘𝚛𝚖 𝚝𝚑𝚎 𝚎𝚊𝚜𝚝𝚎𝚛𝚗 𝚏𝚕𝚊𝚗𝚔 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝙰𝚛𝚊𝚋𝚊𝚑 𝚟𝚊𝚕𝚕𝚎𝚱 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚛𝚞𝚗𝚜 𝚏𝚛𝚘𝚖 𝚝𝚑𝚎 𝙳𝚎𝚊𝚍 𝚂𝚎𝚊 𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚎 đ™¶đšžđš•đš 𝚘𝚏 𝙰𝚚𝚊𝚋𝚊.
â–Șïžđšƒđš‘đšŽ 𝚊𝚛𝚎𝚊 𝚊𝚛𝚘𝚞𝚗𝚍 𝙿𝚎𝚝𝚛𝚊 𝚑𝚊𝚜 𝚋𝚎𝚎𝚗 𝚒𝚗𝚑𝚊𝚋𝚒𝚝𝚎𝚍 𝚏𝚛𝚘𝚖 𝚊𝚜 𝚎𝚊𝚛𝚕𝚱 𝚊𝚜 đŸœđŸ¶đŸ¶đŸ¶ đ™±đ™Č 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 đ™œđšŠđš‹đšŠđšđšŠđšŽđšŠđš—đšœ 𝚖𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚜𝚎𝚝𝚝𝚕𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝚠𝚑𝚊𝚝 𝚠𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚋𝚎𝚌𝚘𝚖𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚊𝚙𝚒𝚝𝚊𝚕 𝚌𝚒𝚝𝚱 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎𝚒𝚛 𝚔𝚒𝚗𝚐𝚍𝚘𝚖, 𝚊𝚜 𝚎𝚊𝚛𝚕𝚱 𝚊𝚜 𝚝𝚑𝚎 đŸș𝚝𝚑 𝚌𝚎𝚗𝚝𝚞𝚛𝚱 đ™±đ™Č.
â–Șïžđ™żđšŽđšđš›đšŠ 𝚏𝚕𝚘𝚞𝚛𝚒𝚜𝚑𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 đŸ·đšœđš 𝚌𝚎𝚗𝚝𝚞𝚛𝚱 𝙰𝙳, 𝚠𝚑𝚎𝚗 𝚒𝚝𝚜 𝚏𝚊𝚖𝚘𝚞𝚜 𝙰𝚕-đ™ș𝚑𝚊𝚣𝚗𝚎𝚑 𝚜𝚝𝚛𝚞𝚌𝚝𝚞𝚛𝚎 𝚠𝚊𝚜 𝚌𝚘𝚗𝚜𝚝𝚛𝚞𝚌𝚝𝚎𝚍 𝚊𝚗𝚍 𝚒𝚝𝚜 𝚙𝚘𝚙𝚞𝚕𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚙𝚎𝚊𝚔𝚎𝚍 𝚊𝚝 𝚊𝚗 𝚎𝚜𝚝𝚒𝚖𝚊𝚝𝚎𝚍 đŸžđŸ¶,đŸ¶đŸ¶đŸ¶ 𝚒𝚗𝚑𝚊𝚋𝚒𝚝𝚊𝚗𝚝𝚜.
â–Șïžđ™°đšŒđšŒđšŽđšœđšœ 𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚒𝚝𝚱 𝚒𝚜 𝚝𝚑𝚛𝚘𝚞𝚐𝚑 𝚊 đŸ·,𝟾𝚔𝚖 𝚕𝚘𝚗𝚐 𝚐𝚘𝚛𝚐𝚎 𝚌𝚊𝚕𝚕𝚎𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚂𝚒𝚚, 𝚠𝚑𝚒𝚌𝚑 𝚕𝚎𝚊𝚍𝚜 𝚍𝚒𝚛𝚎𝚌𝚝𝚕𝚱 𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚎 đ™ș𝚑𝚊𝚣𝚗𝚎𝚑.
â–Șïžđ™”đšŠđš–đš˜đšžđšœ 𝚏𝚘𝚛 𝚒𝚝𝚜 𝚛𝚘𝚌𝚔-𝚌𝚞𝚝 𝚊𝚛𝚌𝚑𝚒𝚝𝚎𝚌𝚝𝚞𝚛𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚠𝚊𝚝𝚎𝚛 𝚌𝚘𝚗𝚍𝚞𝚒𝚝 𝚜𝚱𝚜𝚝𝚎𝚖, 𝙿𝚎𝚝𝚛𝚊 𝚒𝚜 𝚊𝚕𝚜𝚘 𝚌𝚊𝚕𝚕𝚎𝚍 𝚝𝚑𝚎 '𝚁𝚘𝚜𝚎 đ™Č𝚒𝚝𝚱' 𝚋𝚎𝚌𝚊𝚞𝚜𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚘𝚕𝚘𝚞𝚛 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚝𝚘𝚗𝚎 𝚏𝚛𝚘𝚖 𝚠𝚑𝚒𝚌𝚑 𝚒𝚝 𝚒𝚜 𝚌𝚊𝚛𝚟𝚎𝚍.
â–Șïžđ™žđš 𝚑𝚊𝚜 𝚋𝚎𝚎𝚗 𝚊 đš„đ™œđ™Žđš‚đ™Čđ™Ÿ 𝚆𝚘𝚛𝚕𝚍 đ™·đšŽđš›đš’đšđšŠđšđšŽ 𝚂𝚒𝚝𝚎 𝚜𝚒𝚗𝚌𝚎 đŸ·đŸżđŸŸđŸ».
🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #jordan #petra #siq #alkhazneh #treasury #path #addeir #monastery #rosecity #unesco #bucketlist #legend #arabic #sandstone #nabataeans #wadimusa #travel #instatravel #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #trip #explore #picoftheday #igdaily

🇯🇮 â„™đ•–đ•„đ•Łđ•’ / 𝕁𝕠𝕣𝕕𝕒𝕟 â–Șïžđ™żđšŽđšđš›đšŠ 𝚒𝚜 𝚊 𝚑𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚒𝚌𝚊𝚕 𝚊𝚗𝚍 𝚊𝚛𝚌𝚑𝚊𝚎𝚘𝚕𝚘𝚐𝚒𝚌𝚊𝚕 𝚌𝚒𝚝𝚱 𝚒𝚗 𝚜𝚘𝚞𝚝𝚑𝚎𝚛𝚗 đ™č𝚘𝚛𝚍𝚊𝚗. â–Șïžđ™żđšŽđšđš›đšŠ 𝚕𝚒𝚎𝚜 𝚊𝚛𝚘𝚞𝚗𝚍 đ™č𝚊𝚋𝚊𝚕 𝙰𝚕-đ™ŒđšŠđšđš‹đšŠđš‘ 𝚒𝚗 𝚊 𝚋𝚊𝚜𝚒𝚗 𝚜𝚞𝚛𝚛𝚘𝚞𝚗𝚍𝚎𝚍 𝚋𝚱 𝚖𝚘𝚞𝚗𝚝𝚊𝚒𝚗𝚜 𝚠𝚑𝚒𝚌𝚑 𝚏𝚘𝚛𝚖 𝚝𝚑𝚎 𝚎𝚊𝚜𝚝𝚎𝚛𝚗 𝚏𝚕𝚊𝚗𝚔 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝙰𝚛𝚊𝚋𝚊𝚑 𝚟𝚊𝚕𝚕𝚎𝚱 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚛𝚞𝚗𝚜 𝚏𝚛𝚘𝚖 𝚝𝚑𝚎 𝙳𝚎𝚊𝚍 𝚂𝚎𝚊 𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚎 đ™¶đšžđš•đš 𝚘𝚏 𝙰𝚚𝚊𝚋𝚊. â–Șïžđšƒđš‘đšŽ 𝚊𝚛𝚎𝚊 𝚊𝚛𝚘𝚞𝚗𝚍 𝙿𝚎𝚝𝚛𝚊 𝚑𝚊𝚜 𝚋𝚎𝚎𝚗 𝚒𝚗𝚑𝚊𝚋𝚒𝚝𝚎𝚍 𝚏𝚛𝚘𝚖 𝚊𝚜 𝚎𝚊𝚛𝚕𝚱 𝚊𝚜 đŸœđŸ¶đŸ¶đŸ¶ đ™±đ™Č 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 đ™œđšŠđš‹đšŠđšđšŠđšŽđšŠđš—đšœ 𝚖𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚜𝚎𝚝𝚝𝚕𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝚠𝚑𝚊𝚝 𝚠𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚋𝚎𝚌𝚘𝚖𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚊𝚙𝚒𝚝𝚊𝚕 𝚌𝚒𝚝𝚱 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎𝚒𝚛 𝚔𝚒𝚗𝚐𝚍𝚘𝚖, 𝚊𝚜 𝚎𝚊𝚛𝚕𝚱 𝚊𝚜 𝚝𝚑𝚎 đŸș𝚝𝚑 𝚌𝚎𝚗𝚝𝚞𝚛𝚱 đ™±đ™Č. â–Șïžđ™żđšŽđšđš›đšŠ 𝚏𝚕𝚘𝚞𝚛𝚒𝚜𝚑𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 đŸ·đšœđš 𝚌𝚎𝚗𝚝𝚞𝚛𝚱 𝙰𝙳, 𝚠𝚑𝚎𝚗 𝚒𝚝𝚜 𝚏𝚊𝚖𝚘𝚞𝚜 𝙰𝚕-đ™ș𝚑𝚊𝚣𝚗𝚎𝚑 𝚜𝚝𝚛𝚞𝚌𝚝𝚞𝚛𝚎 𝚠𝚊𝚜 𝚌𝚘𝚗𝚜𝚝𝚛𝚞𝚌𝚝𝚎𝚍 𝚊𝚗𝚍 𝚒𝚝𝚜 𝚙𝚘𝚙𝚞𝚕𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚙𝚎𝚊𝚔𝚎𝚍 𝚊𝚝 𝚊𝚗 𝚎𝚜𝚝𝚒𝚖𝚊𝚝𝚎𝚍 đŸžđŸ¶,đŸ¶đŸ¶đŸ¶ 𝚒𝚗𝚑𝚊𝚋𝚒𝚝𝚊𝚗𝚝𝚜. â–Șïžđ™°đšŒđšŒđšŽđšœđšœ 𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚒𝚝𝚱 𝚒𝚜 𝚝𝚑𝚛𝚘𝚞𝚐𝚑 𝚊 đŸ·,𝟾𝚔𝚖 𝚕𝚘𝚗𝚐 𝚐𝚘𝚛𝚐𝚎 𝚌𝚊𝚕𝚕𝚎𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚂𝚒𝚚, 𝚠𝚑𝚒𝚌𝚑 𝚕𝚎𝚊𝚍𝚜 𝚍𝚒𝚛𝚎𝚌𝚝𝚕𝚱 𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚎 đ™ș𝚑𝚊𝚣𝚗𝚎𝚑. â–Șïžđ™”đšŠđš–đš˜đšžđšœ 𝚏𝚘𝚛 𝚒𝚝𝚜 𝚛𝚘𝚌𝚔-𝚌𝚞𝚝 𝚊𝚛𝚌𝚑𝚒𝚝𝚎𝚌𝚝𝚞𝚛𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚠𝚊𝚝𝚎𝚛 𝚌𝚘𝚗𝚍𝚞𝚒𝚝 𝚜𝚱𝚜𝚝𝚎𝚖, 𝙿𝚎𝚝𝚛𝚊 𝚒𝚜 𝚊𝚕𝚜𝚘 𝚌𝚊𝚕𝚕𝚎𝚍 𝚝𝚑𝚎 '𝚁𝚘𝚜𝚎 đ™Č𝚒𝚝𝚱' 𝚋𝚎𝚌𝚊𝚞𝚜𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚘𝚕𝚘𝚞𝚛 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚝𝚘𝚗𝚎 𝚏𝚛𝚘𝚖 𝚠𝚑𝚒𝚌𝚑 𝚒𝚝 𝚒𝚜 𝚌𝚊𝚛𝚟𝚎𝚍. â–Șïžđ™žđš 𝚑𝚊𝚜 𝚋𝚎𝚎𝚗 𝚊 đš„đ™œđ™Žđš‚đ™Čđ™Ÿ 𝚆𝚘𝚛𝚕𝚍 đ™·đšŽđš›đš’đšđšŠđšđšŽ 𝚂𝚒𝚝𝚎 𝚜𝚒𝚗𝚌𝚎 đŸ·đŸżđŸŸđŸ». 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #jordan #petra #siq #alkhazneh #treasury #path #addeir #monastery #rosecity #unesco #bucketlist #legend #arabic #sandstone #nabataeans #wadimusa #travel #instatravel #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #trip #explore #picoftheday #igdaily

184
10
4 months ago
đŸ‡ŹđŸ‡·âš“đŸ§­â˜€ïžâ›±ïžâ›”đŸ§łđŸ’
đŸ…»đŸ…žđŸ†…đŸ…Ž đŸ†ˆđŸ…ŸđŸ†„đŸ† đŸ…ŒđŸ†ˆđŸ†ƒđŸ…· đŸ…žđŸ…œ đŸ…¶đŸ†đŸ…ŽđŸ…ŽđŸ…Č🅮
🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #greece #peloponnese #peloponnisos #elafonisos #simosbeach #simos #blue #dronephotography #igers #ig_greece #summeringreece #greece_travel #greecestagram #greecelover_gr #greece_moments #travel #instatravel #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #explore #picoftheday #beautifuldestination #drone #mavicmini

đŸ‡ŹđŸ‡·âš“đŸ§­â˜€ïžâ›±ïžâ›”đŸ§łđŸ’ đŸ…»đŸ…žđŸ†…đŸ…Ž đŸ†ˆđŸ…ŸđŸ†„đŸ† đŸ…ŒđŸ†ˆđŸ†ƒđŸ…· đŸ…žđŸ…œ đŸ…¶đŸ†đŸ…ŽđŸ…ŽđŸ…Č🅮 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #greece #peloponnese #peloponnisos #elafonisos #simosbeach #simos #blue #DronePhotography #igers #ig_greece #summeringreece #greece_travel #greecestagram #greecelover_gr #greece_moments #travel #instatravel #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #explore #picoftheday #beautifuldestination #drone #mavicmini

234
11
4 months ago
đŸ‡ŹđŸ‡·âš“đŸ§­
đŸ“Î€ÎżÏ…ÏÎ»ÎŻÏ„Î·Ï‚ ÎŠÎŹÏÎżÏ‚
â–ȘΧτÎčÏƒÎŒÎ­ÎœÎżÏ‚ Ï„Îż 1887 Ï€ÎŹÎœÏ‰ σΔ έΜαΜ ÎČÏÎŹÏ‡Îż ÎŒÎ”Â ÏÏˆÎżÏ‚Â 7 Όέτρα ÎșαÎč 36 Όέτρα (ÎŒÎ±Î¶ÎŻ ΌΔ Ï„ÎżÎœ ÎČÏÎŹÏ‡Îż), ÎżÂ Ï†ÎŹÏÎżÏ‚Â Î€ÎżÏ…ÏÎ»ÎŻÏ„Î·Ï‚ Î”ÎŻÎœÎ±Îč έΜα από τα ÎșαλύτΔρα αΟÎčÎżÎžÎ­Î±Ï„Î± της χώρας της Î†ÎœÎŽÏÎżÏ….
â–ȘïžÎšÎ±Ï„ÎŹ τηΜ ÎșατασÎșÎ”Ï…Îź Ï„ÎżÏ…, Îż ÎČÏÎŹÏ‡ÎżÏ‚ Î”ÎŻÏ‡Î” ÏÎ±ÎłÎŻÏƒÎ”Îč ΌΔ ÎșÎŻÎœÎŽÏ…ÎœÎż Îż Ï†ÎŹÏÎżÏ‚ Μα ÎșαταρρΔύσΔÎč ÎșÎč έτσÎč χρΔÎčÎŹÏƒÏ„Î·ÎșΔ Μα ΔΜÎčÏƒÏ‡ÏÏƒÎżÏ…Îœ Ï„ÎżÎœ ÎČÏÎŹÏ‡Îż.
â–ȘΟ Ï†ÎŹÏÎżÏ‚ υπέστΔÎč ÎŒÎ”ÎłÎŹÎ»Î”Ï‚ ÎșÎ±Ï„Î±ÏƒÏ„ÏÎżÏ†Î­Ï‚ από Ï„Îż ÎČÎżÎŒÎČαρΎÎčσΌό της Χώρας από Ï„ÎżÏ…Ï‚ Î“Î”ÏÎŒÎ±ÎœÎżÏÏ‚ Ï„ÎżÂ 1943.
â–ȘïžÎ€ÎżÂ 1950 ÎșατασÎșÎ”Ï…ÎŹÏƒÏ„Î·ÎșΔ ÎœÎ­ÎżÏ‚ Ï†ÎŹÏÎżÏ‚ στα Î”ÏÎ”ÎŻÏ€Îčα Ï„ÎżÏ… παλÎčÎżÏ. 
â–ȘïžÎ€ÎżÂ 1994 ΌΔ ÎŽÏ‰ÏÎ”ÎŹ Ï„Î·Ï‚Â ÎżÎčÎșÎżÎłÎ­ÎœÎ”Îčας Î“ÎżÏ…Î»Î±ÎœÎŽÏÎźÂ Îż Ï†ÎŹÏÎżÏ‚ ÎșατασÎșÎ”Ï…ÎŹÏƒÏ„Î·ÎșΔ Ï€ÎŹÎ»Îč όπως ÎźÏ„Î±Îœ στηΜ αρχÎčÎșÎź Ï„ÎżÏ… ÎŒÎżÏÏ†Îź.
â–ȘïžÎ•ÎŻÎœÎ±Îč Îż ÎŒÎżÎœÎ±ÎŽÎčÎșός Ï†ÎŹÏÎżÏ‚ Ï€ÎżÏ… έχΔÎč ÎșατασÎșÎ”Ï…Î±ÏƒÏ„Î”ÎŻ στη ÎžÎŹÎ»Î±ÏƒÏƒÎ±.
â–ȘΛΔÎčÏ„ÎżÏÏÎłÎ·ÏƒÎ” ÎłÎčα πρώτη Ï†ÎżÏÎŹ τηΜ 1η Î™Î±ÎœÎżÏ…Î±ÏÎŻÎżÏ…Â Ï„ÎżÏ… 1897.
🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾
📍Tourlitis Lighthouse
â–ȘBuilt in 1887 on a rock with a height of 7 meters and 36 meters (including the rock), Tourlitis lighthouse is one of the best attractions in the country of Andros.
â–ȘDuring its construction, the rock had cracked with the risk of the lighthouse collapsing and so they had to strengthen the rock.
â–ȘThe lighthouse was badly damaged by the German bombing of Chora in 1943.
â–ȘIn 1950 a new lighthouse was built on the ruins of the old one.
â–ȘIn 1994, with a donation from the Goulandris family, the lighthouse was rebuilt as it was in its original form.
â–ȘIt is the only lighthouse built at sea.
â–ȘIt operated for the first time on January 1, 1897.
🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #greece #cyclades #andros #chora #view #tourlitis #lighthouse #sea #summer #summeringreece #greece_travel #greecestagram #greecelover_gr #greece_moments #travel #instatravel #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #trip #explore #picoftheday #beautifuldestinations #drone #mavicmini

đŸ‡ŹđŸ‡·âš“đŸ§­ đŸ“Î€ÎżÏ…ÏÎ»ÎŻÏ„Î·Ï‚ ÎŠÎŹÏÎżÏ‚ â–ȘΧτÎčÏƒÎŒÎ­ÎœÎżÏ‚ Ï„Îż 1887 Ï€ÎŹÎœÏ‰ σΔ έΜαΜ ÎČÏÎŹÏ‡Îż ÎŒÎ”Â ÏÏˆÎżÏ‚Â 7 Όέτρα ÎșαÎč 36 Όέτρα (ÎŒÎ±Î¶ÎŻ ΌΔ Ï„ÎżÎœ ÎČÏÎŹÏ‡Îż), ÎżÂ Ï†ÎŹÏÎżÏ‚Â Î€ÎżÏ…ÏÎ»ÎŻÏ„Î·Ï‚ Î”ÎŻÎœÎ±Îč έΜα από τα ÎșαλύτΔρα αΟÎčÎżÎžÎ­Î±Ï„Î± της χώρας της Î†ÎœÎŽÏÎżÏ…. â–ȘïžÎšÎ±Ï„ÎŹ τηΜ ÎșατασÎșÎ”Ï…Îź Ï„ÎżÏ…, Îż ÎČÏÎŹÏ‡ÎżÏ‚ Î”ÎŻÏ‡Î” ÏÎ±ÎłÎŻÏƒÎ”Îč ΌΔ ÎșÎŻÎœÎŽÏ…ÎœÎż Îż Ï†ÎŹÏÎżÏ‚ Μα ÎșαταρρΔύσΔÎč ÎșÎč έτσÎč χρΔÎčÎŹÏƒÏ„Î·ÎșΔ Μα ΔΜÎčÏƒÏ‡ÏÏƒÎżÏ…Îœ Ï„ÎżÎœ ÎČÏÎŹÏ‡Îż. â–ȘΟ Ï†ÎŹÏÎżÏ‚ υπέστΔÎč ÎŒÎ”ÎłÎŹÎ»Î”Ï‚ ÎșÎ±Ï„Î±ÏƒÏ„ÏÎżÏ†Î­Ï‚ από Ï„Îż ÎČÎżÎŒÎČαρΎÎčσΌό της Χώρας από Ï„ÎżÏ…Ï‚ Î“Î”ÏÎŒÎ±ÎœÎżÏÏ‚ Ï„ÎżÂ 1943. â–ȘïžÎ€ÎżÂ 1950 ÎșατασÎșÎ”Ï…ÎŹÏƒÏ„Î·ÎșΔ ÎœÎ­ÎżÏ‚ Ï†ÎŹÏÎżÏ‚ στα Î”ÏÎ”ÎŻÏ€Îčα Ï„ÎżÏ… παλÎčÎżÏ. â–ȘïžÎ€ÎżÂ 1994 ΌΔ ÎŽÏ‰ÏÎ”ÎŹ Ï„Î·Ï‚Â ÎżÎčÎșÎżÎłÎ­ÎœÎ”Îčας Î“ÎżÏ…Î»Î±ÎœÎŽÏÎźÂ Îż Ï†ÎŹÏÎżÏ‚ ÎșατασÎșÎ”Ï…ÎŹÏƒÏ„Î·ÎșΔ Ï€ÎŹÎ»Îč όπως ÎźÏ„Î±Îœ στηΜ αρχÎčÎșÎź Ï„ÎżÏ… ÎŒÎżÏÏ†Îź. â–ȘïžÎ•ÎŻÎœÎ±Îč Îż ÎŒÎżÎœÎ±ÎŽÎčÎșός Ï†ÎŹÏÎżÏ‚ Ï€ÎżÏ… έχΔÎč ÎșατασÎșÎ”Ï…Î±ÏƒÏ„Î”ÎŻ στη ÎžÎŹÎ»Î±ÏƒÏƒÎ±. â–ȘΛΔÎčÏ„ÎżÏÏÎłÎ·ÏƒÎ” ÎłÎčα πρώτη Ï†ÎżÏÎŹ τηΜ 1η Î™Î±ÎœÎżÏ…Î±ÏÎŻÎżÏ…Â Ï„ÎżÏ… 1897. 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 📍Tourlitis Lighthouse â–ȘBuilt in 1887 on a rock with a height of 7 meters and 36 meters (including the rock), Tourlitis lighthouse is one of the best attractions in the country of Andros. â–ȘDuring its construction, the rock had cracked with the risk of the lighthouse collapsing and so they had to strengthen the rock. â–ȘThe lighthouse was badly damaged by the German bombing of Chora in 1943. â–ȘIn 1950 a new lighthouse was built on the ruins of the old one. â–ȘIn 1994, with a donation from the Goulandris family, the lighthouse was rebuilt as it was in its original form. â–ȘIt is the only lighthouse built at sea. â–ȘIt operated for the first time on January 1, 1897. 🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾🔾 #greece #cyclades #Andros #chora #view #tourlitis #lighthouse #sea #summer #summeringreece #greece_travel #greecestagram #greecelover_gr #greece_moments #travel #instatravel #traveler #traveller #traveling #travelling #travelphoto #travelphotography #photography #travelgram #trip #explore #picoftheday #beautifuldestinations #drone #mavicmini

301
13
4 months ago