• 24 Posts
 • 737 Followers
thulunad πŸ’• thelipavunane namma bele☺️ ಒಂಀೆ ಀೆಲಿΰ²ͺುಲೆಗೆ πŸ˜‰πŸ˜† Onji aan admin😎 Onji ponnu admin😜 Since18-5-2020 memes πŸ‘» ಉ಑ುΰ²ͺಿ❣️ subscribe our channelπŸ‘‡
πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ”₯

Follow :-@troll.naydamage
Follow :-@troll.naydamage 

πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ
πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ

 #udupi #thulunadu #malpe #kundapura #trolls #manipal #karkala #manglore #lockdown #daily news  #trending #friends #trollpages #meme #karnataka #trolllife #quarantine #funnymemes

πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ”₯ Follow :[email protected]troll.naydamage Follow :[email protected]troll.naydamage πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ #udupi #thulunadu #malpe #kundapura #trolls #manipal #karkala #manglore #lockdown #daily news #Trending #Friends #trollpages #meme #Karnataka #trolllife #quarantine #funnymemes

163
0
7 months ago
πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

Follow; trollnaydamage #memes #fun

πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ Follow; trollnaydamage #memes #fun

154
1
8 months ago
πŸ₯°πŸ₯³
Follow :-@troll.naydamage
Follow :-@troll.naydamage 

πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ
πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ

 #udupi #thulunadu #malpe #kundapura #trolls #manipal #karkala #manglore #lockdown #daily news  #trending #friends #trollpages #meme #karnataka #trolllife #quarantine #funnymemes
170
0
8 months ago
Mass driving πŸ”₯ πŸ”₯
Follow :-@troll.naydamage
Follow :-@troll.naydamage 

πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ
πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ

 #udupi #thulunadu #malpe #kundapura #trolls #manipal #karkala #manglore #lockdown #daily news  #trending #friends #trollpages #meme #karnataka #trolllife #quarantine #funnymemes

Mass driving πŸ”₯ πŸ”₯ Follow :[email protected]troll.naydamage Follow :[email protected]troll.naydamage πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ #udupi #thulunadu #malpe #kundapura #trolls #manipal #karkala #manglore #lockdown #daily news #Trending #Friends #trollpages #meme #Karnataka #trolllife #quarantine #funnymemes

211
3
8 months ago
Miss you bothπŸ˜”

Miss you bothπŸ˜”

141
0
10 months ago
Happy independence dayπŸ₯°πŸ€—
@a.m.creations1 ❀️

Happy independence dayπŸ₯°πŸ€— @a.m.creations1 ❀️

146
2
10 months ago
πŸ˜‚πŸ˜‚
Follow :-@troll.naydamage
Follow :-@troll.naydamage 

πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ
πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ

 #udupi #thulunadu #malpe #kundapura #trolls #manipal #karkala #manglore #lockdown #daily news  #trending #friends #trollpages #meme #karnataka #trolllife #quarantine #funnymemes
209
2
10 months ago
Congrats...πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰

Congrats...πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰

191
4
10 months ago
πŸ˜‚πŸ˜‚
Follow :-@troll.naydamage
Follow :-@troll.naydamage 

πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ
πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ

 #udupi #thulunadu #malpe #kundapura #trolls #manipal #karkala #manglore #lockdown #daily news  #trending #friends #trollpages #meme #karnataka #trolllife #quarantine #funnymemes
242
14
10 months ago
πŸ˜‚πŸ˜‚
Follow :-@troll.naydamage
Follow :-@troll.naydamage 

πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ
πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ

 #udupi #thulunadu #malpe #kundapura #trolls #manipal #karkala #manglore #lockdown #daily news  #trending #friends #trollpages #meme #karnataka #trolllife #quarantine #funnymemes
217
0
10 months ago
Yeth edde manas marre ucchuda πŸ˜†πŸ™Œ
Follow :-@troll.naydamage
Follow :-@troll.naydamage 

πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ
πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ

 #udupi #thulunadu #malpe #kundapura #trolls #manipal #karkala #manglore #lockdown #daily news  #trending #friends #trollpages #meme #karnataka #trolllife #quarantine #funnymemes

Yeth edde manas marre ucchuda πŸ˜†πŸ™Œ Follow :[email protected]troll.naydamage Follow :[email protected]troll.naydamage πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ #udupi #thulunadu #malpe #kundapura #trolls #manipal #karkala #manglore #lockdown #daily news #Trending #Friends #trollpages #meme #Karnataka #trolllife #quarantine #funnymemes

282
12
10 months ago
😷olpa thundala avve
Follow :-@troll.naydamage
Follow :-@troll.naydamage 

πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ
πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ

 #udupi #thulunadu #malpe #kundapura #trolls #manipal #karkala #manglore #lockdown #daily news  #trending #friends #trollpages #meme #karnataka #trolllife #quarantine #funnymemes

😷olpa thundala avve Follow :[email protected]troll.naydamage Follow :[email protected]troll.naydamage πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ πŸ”ΈπŸ”ΉπŸ”Έ #udupi #thulunadu #malpe #kundapura #trolls #manipal #karkala #manglore #lockdown #daily news #Trending #Friends #trollpages #meme #Karnataka #trolllife #quarantine #funnymemes

171
6
10 months ago