#motivation

Surashree Basak

๐˜๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜บ๐˜ญ๐˜ช๐˜ง๐˜ฆ, ๐˜ช๐˜ต๐˜ด ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ง๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ท๐˜ช๐˜ฆ๐˜ธ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ. ๐˜Ž๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ธ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ญ๐˜ถ๐˜ค๐˜ฌ๐˜บ ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜จ๐˜ฉ!
.
.
- picture captured by me.

๐˜๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜บ๐˜ญ๐˜ช๐˜ง๐˜ฆ, ๐˜ช๐˜ต๐˜ด ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ง๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ท๐˜ช๐˜ฆ๐˜ธ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ. ๐˜Ž๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ more...

Surashree Basak

๐˜ˆ๐˜ง๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ข ๐˜ณ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ๐˜บ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜บ, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ด๐˜ฌ๐˜บ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ง๐˜ถ๐˜ญ. ๐˜ˆ ๐˜ด๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฑ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ญ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜บ. ๐˜ž๐˜ช๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜บ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ด.
.
.
- picture captured by me.

๐˜ˆ๐˜ง๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ข ๐˜ณ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ๐˜บ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜บ, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ด๐˜ฌ๐˜บ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ง๐˜ถ๐˜ญ. ๐˜ˆ ๐˜ด๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฑ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ more...

Surashree Basak

๐˜ž๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฌ๐˜บ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ค๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ช๐˜ด ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ข๐˜ค๐˜ฆ. ๐˜‰๐˜ฆ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข ๐˜ฌ๐˜ช๐˜ฅ, ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ถ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ข๐˜ธ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฌ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ท๐˜ช๐˜ฆ๐˜ธ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ธ ๐˜ช๐˜ต ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฌ๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜บ
.
.
- picture captured by me.

๐˜ž๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฌ๐˜บ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ค๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ช๐˜ด ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ข๐˜ค๐˜ฆ. ๐˜‰๐˜ฆ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข ๐˜ฌ๐˜ช๐˜ฅ, ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ถ๐˜ด more...

sagittarius_things

Type 'yes' if you can relate.
Click the link in my bio for full numerology personalized chart free. Also know your weekly angel number.

Link in our bio. โค

Type 'yes' if you can relate. Click the link in my bio for full numerology more...

Kylie โ€œKyeโ€ Alexis ๐Ÿ“MIAMI

๐™„๐™ฉโ€™๐™จ ๐™ž๐™ข๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™จ๐™ž๐™—๐™ก๐™š ๐™ฉ๐™ค ๐™ฌ๐™–๐™ฉ๐™˜๐™ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™จ๐™ช๐™ฃ๐™จ๐™š๐™ฉ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™ฃ๐™ค๐™ฉ ๐™™๐™ง๐™š๐™–๐™ข ๐Ÿ’ญโ›…๏ธ

๐Ÿ“ธ by @kyealexis

๐™„๐™ฉโ€™๐™จ ๐™ž๐™ข๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™จ๐™ž๐™—๐™ก๐™š ๐™ฉ๐™ค ๐™ฌ๐™–๐™ฉ๐™˜๐™ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™จ๐™ช๐™ฃ๐™จ๐™š๐™ฉ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™ฃ๐™ค๐™ฉ ๐™™๐™ง๐™š๐™–๐™ข ๐Ÿ’ญโ›…๏ธ ๐Ÿ“ธ by @kyealexis more...

HEENU T.J๐Ÿฅ€๐Ÿ•ธ๏ธ

๐Ÿ•ธ๏ธMy first and the latest dreamcatcher in a single frame!โ™ฅ๏ธ
โ€ข
โ€ขOnce i attracted on the web creation i had tried it using some cute stuffs which i used to collect randomly...at first web was not perfect but 
Later creating dreamcatchers becomes one of the best part of my life ...!โœจ
โ€ขNever suppressed the Passion & your likes//Plan,work hard ,practice,adjust n trust the process you will be there!!!๐Ÿ’ซ
โ€ข

๐Ÿ•ธ๏ธMy first and the latest dreamcatcher in a single frame!โ™ฅ๏ธ โ€ข โ€ขOnce i attracted on more...

Muscle Gears

Wishing a very warm and wonderful Diwali to our customers who are like our familyโ€ฆ. May you have a blessed year ahead full of celebrations, happiness and prosperity.

.
-Follows @musclegears_nutrition
.
.
.

Wishing a very warm and wonderful Diwali to our customers who are like our familyโ€ฆ. more...

Muscle Gears

Hurry Up...Get 20% Off all muscle gears products. Limited time offer.
Buy now: https://www.musclegears.in/
.
-Follows @musclegears_nutrition
.
.
.

Hurry Up...Get 20% Off all muscle gears products. Limited time offer. Buy now: more...

Muscle Gears

Strong Men And Women Competition at @triofitness Kandivali Mumbai  And Meet With Our Muscle Gears Athlete @deepasap and @sanketbharam 
On 30th October 7pm Onwards
.
.
.
-Follows @musclegears_nutrition 
.
.
.

Strong Men And Women Competition at @triofitness Kandivali Mumbai And Meet With more...

Muscle Gears

Stay positive with your thoughts. Work hard with your body.

-Follow @musclegears_nutrition
.
.
.

Stay positive with your thoughts. Work hard with your body. -Follow more...

Muscle Gears

Once you see results,it becomes an addiction @ravikoli4141

-Follow @musclegears_nutrition
.
.
.

Once you see results,it becomes an addiction @ravikoli4141 -Follow more...